Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μετά την υποβολή της αίτησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ φθάνει τις 6.

Κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Ιουλίου, στο Υπουργείο Οικονομικών η τρίτη αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II».

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία “Sunrise III”, συνολικής λογιστικής αξίας 506 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 200 εκατ. ευρώ.

Μετά την υποβολή της σημερινής αίτησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» φθάνει τις έξι.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ