Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΟΛΘ Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ MELBERY

Η εταιρεία «Melbery» κατείχε έμμεσα το 67% των μετοχών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Πλέον η Belterra έχει τα ηνία.

Eγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Melbery από την «Belterra Investments Limited» συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, όπως γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η κίνηση αυτή από πλευράς Belterra είχε γνωστοποιηθεί ήδη από τις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου και σχεδόν ενάμισι μήνα μετά ολοκληρώνεται.

Ειδικότερα, σε συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής, στις 22 Μαρτίου 2021, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «Melbery Investments Limited», από την εταιρεία με την επωνυμία «Belterra Investments Limited», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει.

Η κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης «Belterra Investments» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση πλήρους ελέγχου δια εξαγοράς του 70% των μετοχών της κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «Melbery», στην οποία η γνωστοποιούσα πριν την γνωστοποίηση της συγκέντρωσης κατείχε ήδη μειοψηφικό ποσοστό 30%, χωρίς δυνατότητα άσκησης ελέγχου και, ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση αυτής κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και τον πλήρη έλεγχο επί αυτής.

Η εταιρεία «Melbery» κατέχει έμμεσα το 67% των μετοχών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.»). Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης η εταιρεία «Belterra Investments» αποκτάει τον αποκλειστικό έλεγχο του «ΟΛΘ Α.Ε.».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 08.02.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεδομένου ότι αυτή, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ