Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
x

ΣΤΟ 80% Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η λύση που προκρίθηκε έπειτα και από παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, είναι η κάλυψη του 80% της αποζημίωσης.

Στο 80% φτάνει με υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργο Ζαββό, η καταβολή απόλυσης του υπολοίπου της αποζημίωσης για τους εργαζόμενους πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας, τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους.

Πιο συγκεκριμένα, το  2012 ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας και τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικά ιδρύματα με συνέπεια να καταγγελθούν οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους. Ωστόσο, αντί να καταβληθεί στους τραπεζοϋπαλλήλους που απολύθηκαν το σύνολο της νόμιμης αποζημίωσης, με επίκληση της με αριθμό ΥΑ 41403/Β. 1563/28.9.2012 Υπουργικής Απόφασης, οι ειδικοί εκκαθαριστές κατέβαλαν στους απολυθέντες, μόνο το 50% της αποζημίωσης.

Αναζήτηση φόρμουλας

Παρά τις προσπάθειες των προηγούμενων ετών, το συγκεκριμένο θέμα παρέμενε άλυτο καθώς το 50% ως ποσοστό αποζημίωσης δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των εργαζομένων. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, προκρίθηκε η κάλυψη του 80% της αποζημίωσης όπως προβλέπει και η σχετική υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνονται τα διαδικαστικά και θα ακολουθήσει σε άμεσο χρόνο η πίστωση των προβλεπόμενων ποσών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ