Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
x

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ

Ο κ. Καρβουνίδης αναλαμβάνει, βάση της απόφασης 186 / 5-4-2018 του δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη, τα νέα του καθήκοντα έως και τις 31 Αγούστου του 2019

Χρέη αντιδημάρχου Οικονομικών αλλά και θεμάτων Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων στον δήμο Παύλου Μελά αναλαμβάνει από σήμερα ο Σαράντης Καρβουνίδης.

Ο κ. Καρβουνίδης αναλαμβάνει, βάση της απόφασης 186 / 5-4-2018 του δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη, τα νέα του καθήκοντα έως και την 31η Αγούστου του 2019.

Ειδικότερα, ο κ. Καρβουνίδης αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

•Την εποπτεία και τον έλεγχο θεμάτων Οικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμού, Εσόδων, Εξόδων – Προμηθειών, Ταμείου και Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

•Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

•Την υπογραφή εντολών πληρωμής της παγίας προκαταβολής.

•Την αρμοδιότητα του καταλογισμού του κόστους εργασιών που πραγματοποιεί ο Δήμος υπέρ τρίτων και την επιβολή των εκάστοτε προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, που προκύπτουν από αυτές.

•Την ρύθμιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, περιπτέρων, κ.λ.π.).

•Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση άδειας, προσωρινή αφαίρεση, σφράγιση καταστήματος) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

•Την έκδοση αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και γενικά την έκδοση αδειών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

•Την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που αφορούν σε δημοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

•Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων,
τελών, δικαιωμάτων).

•Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

•Την υπογραφή των αδειών πολιτικών γάμων.

•Την εποπτεία και τον έλεγχο των θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

•Την υπογραφή εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

•Την υπογραφή του “γνησίου της υπογραφής”.

Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος Παύλου Μελά έκανε αποδεκτή την παραίτηση της Δημοτικής Συμβούλου Όλγας Μυρίδου από τα καθήκοντα και την αρμοδιότητα της Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Παύλου Μελά.

Τέλος, ο Ευστάθιος Σαββίδης αναλαμβάνει Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Παύλου Μελά σε θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας από την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, με την Απόφαση 187/2018 του Δημάρχου Δημήτρη Δεμουρτζίδη και μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Στούπα.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ