Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επλήγησαν από την κρίση, καθώς είδαν τα έσοδα τους να περιορίζονται κατά 40%, σύμφωνα με έρευνα του ΒΕΘ.


Γράφει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ.Σωτήριος Μαγόπουλος

Αντιμέτωπες  με τις παρενέργειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να τηρήσουν στάση αναμονής περιμένοντας φως στο τούνελ της κρίσης.

Την ίδια ώρα η κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης δυναμίτισε τη λειτουργία των επιχειρήσεων και οδήγησε στη συρρίκνωση των οικονομικών τους μεγεθών.

Την έκρυθμη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι επιχειρήσεις ενίσχυσε και η κρίση εμπιστοσύνης από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που, πλέον, δανειοδοτούν με ιδιαίτερη φειδώ. Η τακτική αυτή επηρέασε αρνητικά την παραγωγή, η οποία περιορίστηκε με τελικό αποτέλεσμα να μειωθεί το πραγματικό εισόδημα και να πολλαπλασιαστούν  οι παρενέργειες.

Σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Οι συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης για τις ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης», οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτεθειμένες στους κραδασμούς που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση καθώς είδαν τα έσοδα τους να περιορίζονται κατά 40% .

Στο αρνητικό κλίμα που δημιουργείται προστίθενται και οι ακάλυπτες επιταγές, που αποτελούν πηγή κινδύνου για την αγορά. Παραδοσιακά η αγορά βασίζεται στις συναλλαγές με μεταχρονολογημένες επιταγές, ωστόσο σήμερα είναι ορατός ο κίνδυνος ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις να φτάσουν στα όρια της πτώχευσης εξαιτίας της ελλιπούς φερεγγυότητας τρίτων.

Παρά τις εκτιμήσεις πως τα χειρότερα έπονται η μικρομεσαία επιχείρηση, ανθίσταται, συνεχίζοντας να αποτελεί στυλοβάτη για την απασχόληση. Είναι ενδεικτικό ότι σε έρευνα με θέμα «Επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο εργατικό δυναμικό των ΜΜΕ του νομού Θεσσαλονίκης - Προοπτικές απασχόλησης» που πραγματοποίησε το ΒΕΘ το 77,5% των συμμετεχόντων δήλωσε, ότι παρά την δυσμενή οικονομική κρίση προσανατολίζεται να διατηρήσει το προσωπικό του, ένα 7,7 % να προσλάβει ανθρώπινο δυναμικό ενώ μόλις το 14,4% ότι σκέφτεται να προχωρήσει σε απολύσεις. Ενδεικτικό των προσπαθειών που καταβάλουν οι ΜΜΕ προκειμένου να βγουν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από την οικονομική κρίση είναι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα, ήτοι 55% απαντούν ότι περιορίζουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Η παρούσα αρνητική συγκυρία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εφαλτήριο για ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Για την επιτυχία του απαιτείται άμεση δράση για ισόρροπη ανάπτυξη βασισμένη στη δημιουργία, στην εξωστρέφεια, στα καινοτόμα προϊόντα, στις νέες τεχνολογίες, σε μία νέα οικονομία απαλλαγμένη από τα κατάλοιπα του παρελθόντος.

Το κλίμα μπορεί να αναστραφεί. Οι επιχειρηματίες που είναι αποφασισμένοι να επιβιώσουν θα το επιτύχουν. Παρά τις προσπάθειες των ίδιων απαιτείται παράλληλα και η στήριξη της πολιτείας με την επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που μπορούν να θωρακίσουν την οικονομία της χώρας. Συγκεκριμένα:

-Η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω  παροχής πιστώσεων, που θα τελούν υπό την εγγύηση της πολιτείας (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ), αποτελούν μία σημαντική διέξοδο για αυτές. Παράλληλα οι τράπεζες, προκειμένου να τηρείται μία ισοτιμία, θα πρέπει να θέτουν ‘οροφή’ στο ύψος του επιτοκίου, για όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δανειοδοτούνται μέσω κρατικών επιχορηγήσεων (πχ. τα 2 δισ ευρώ που διέθεσε το δημόσιο σε επιχειρήσεις, επιδοτώντας μέρος του επιτοκίου).


-Βασικό έρεισμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως σε ότι αφορά τις δράσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, τα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, αποτελεί το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, οι ρυθμοί για την υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να επιταχυνθούν.

-Για να αντεπεξέλθουμε των δυσχερειών που δημιουργεί η σημερινή οικονομική κρίση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτείνει την κεφαλαιοποίηση των οφειλών ληξιπρόθεσμων και μη, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση, προκειμένου να γίνουν ένα νέο δάνειο με περίοδο χάριτος έξι μηνών.

-Παράλληλα απαιτείται η διαμόρφωση ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος. Απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων (ενδελεχής διασταύρωση στοιχείων) για την πάταξη της φοροδιαφυγής ώστε να μην την ‘πληρώνουν’ συνεχώς οι σωστοί επαγγελματίες. Στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη διαφάνειας, ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τόσο στον τομέα της φορολογίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας.

-Αγκάθι για την επιχειρηματικότητα αποτελεί ο μακρύς χρόνος που χρειάζεται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Η πολιτεία θα πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μειωθεί δραστικά ο χρόνος έχοντας ως αρωγό της τα Επιμελητήρια. Ήδη το ΒΕΘ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς δημιούργησε σχετική  υπηρεσία για τα μέλη του. 

Όπως προείπα, οι ακάλυπτες επιταγές μοιάζουν με βραδυφλεγή βόμβα για τις επιχειρήσεις. Το ΒΕΘ ζητά την επέκταση του χρονικού ορίου για το σφράγισμα των επιταγών από τις τράπεζες και την αναγγελία στον Τειρεσία. Παράλληλα οι τράπεζες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές σε ποιους πελάτες τους εκδίδουν μπλοκ επιταγών προκειμένου να αποφευχθεί ο αυξανόμενος ρυθμός των ακάλυπτων επιταγών.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ