Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
x

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 25 ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΣΤΑ ΚΤΕΛ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει η σύμβαση - Προσπάθεια να αμβλυνθούν οι όποιες αντιδράσεις από την πλευρά του συνδικάτου εργαζομένων στον ΟΑΣΘ

Εγκρίθηκε πριν από λίγο από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕΘ το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον ΟΣΕΘ και την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (και τον ΟΑΣΘ ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο), για την εκχώρηση άλλων 25 λεωφορειακών γραμμών στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν ορισμένες παρεμβάσεις πάνω στο αρχικό σχέδιο με κυριότερη αυτήν που αφορά τη διάρκεια της σύμβασης ο οποία, όπως είχε γράψει το πρωί η Voria.gr ορίστηκε στα δύο χρόνια, χωρίς δικαίωμα παράτασης κατά έναν ακόμη χρόνο.

Δείτε ολόκληρη τη σύμβαση εδώ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης:

- Τα συνολικά οχηματοχιλιόμετρα του προγραμματισμένου έργου όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Σύμβασης, ανέρχονται σε 12.053.041,17 ετησίως.

- Ο ΟΣΕΘ οφείλει, να καταβάλει στην ΚΤΕΛ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε., εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα, το ποσό των 1.292.688,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ως το 90% της προβλεπόμενης για τον μήνα αυτό μηνιαίας αναλογούσας αποζημίωσης, όπως αυτή καθορίζεται με την παρούσα Σύμβαση.

- Τα τέσσερα ΚΤΕΛ θα αναλάβουν τις ακόλουθες γραμμές:
Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης τις γραμμές 51, 53, 54, 55(Α/Β), 56, 80, 81, 82, 83, 84.
Το ΚΤΕΛ Σερρών τις γραμμές 36, 60, 61, 66, 67, 69, 76, 77, 79.
Το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής τις γραμμές 87 και 88.
Το ΚΤΕΛ Κιλκίς τις γραμμές 9, 40, 42, 43.

Στη σύμβαση σημειώνεται επίσης ότι “Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να προκαλέσει και δεν προκαλεί καμία βλάβη στους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, ούτε μισθολογική, ούτε οργανική, ούτε απώλειες θέσεων εργασίας, ούτε οποιαδήποτε άλλη δυσμενή γι’ αυτούς μεταβολή του εργασιακού τους καθεστώτος”. Η αναφορά αυτή στόχο έχει να αμβλύνει τις όποιες αντιδράσεις από την πλευρά του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΘ το οποίο απειλεί με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την ακύρωση της σύμβασης.
 
Μετά τη σημερινή έγκριση από το δ.σ. του ΟΣΕΘ του σχεδίου της σύμβασης, αυτή, μαζί και με την αιτιολογική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η εκχώρηση των λεωφορειακών γραμμών στα ΚΤΕΛ με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, θα σταλούν (πιθανότατα Δευτέρα ή Τρίτη) στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση.

Εφόσον εγκριθεί η σύμβαση, θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη (ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης) και ακολούθως θα εκδοθεί η τελική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομκών και Υποδομών και Μεταφορών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ