Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
x

ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Οι «S3 θεματικές πλατφόρμες» της ΕΕ που συμμετέχει η Κεντρική Μακεδονία. Γεωργία ακριβείας, έξυπνη εξειδίκευση και ρομποτική στο... χωράφι.

Πέντε πρωτοβουλίες, με εξωστρεφή προσανατολισμό, αλλά και ευρωπαϊκό χρήμα, φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν αναληφθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και «τρέχουν» παράλληλα αυτό το διάστημα.

Η Περιφέρεια, όπως σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Φάνης Παπάς, έχει πέρα από το πρόγραμμα προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων, με το οποίο συμμετέχει στις μεγαλύτερες εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής των δεδομένων και των συνθηκών σε όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής.

Εκτός των γνωστών πρωτοβουλιών (Αγροδιατροφική Σύμπραξη, Καλάθι Προϊόντων, Μακεδονική Κουζίνα κτλ.), η εκμετάλλευση των «S3 θεματικών πλατφορμών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνει επιπλέον μεγάλες δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν πρακτική υποστήριξη στις περιφέρειες για την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, βασισμένης στην αντιστοίχιση προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης.

«Στόχος μας είναι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα και να εκσυγχρονίσουμε τα δεδομένα, ώστε να γίνει ανταγωνιστικός. Ο αγροτικός κόσμος λειτουργεί σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου πρέπει να βρει τη θέση που του αξίζει στα ράφια των αγορών όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Αν δεν ξεφύγουμε από το παραδοσιακό, αδιέξοδο μοντέλο δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν μπορούμε όχι μόνο να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, που είναι εκλεκτά, αλλά ούτε καν να διεκδικήσουμε τη θέση που μας αναλογεί διεθνώς, βάσει της εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτές τις στρεβλώσεις προσπαθούμε να διορθώσουμε με τη συμμετοχή μας σε όλες τις ανοιχτές πρωτοβουλίες. Η ΕΕ μάς δίνει τη δυνατότητα κι εμείς ως Περιφέρεια την εκμεταλλευόμαστε, σε όφελος πάντα των παραγωγών της περιοχής μας. Μάλιστα, ο σχεδιασμός μας συμβαδίζει με την πολιτική της ΕΕ για διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες, αλλά και για συνδυαστικές δράσεις πρωτογενούς τομέα και τουρισμού, που αποτελούν και τους δυο κυρίαρχους πυλώνες ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας», δήλωσε ο κ. Παπάς.

Τοσκάνη

Η πρώτη εγκεκριμένη από την ΕΕ θεματική πλατφόρμα, στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι της Τοσκάνης, με θέμα «Υψηλής τεχνολογίας καλλιέργειες».

Όπως τονίζει ο κ. Παπάς, «είναι μια ευρεία έννοια που αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα νέων εργαλείων (ρομποτική, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, μεγάλα δεδομένα, γεωσκοπική παρατήρηση κτλ.). Η συνεργική χρήση αυτών των μέσων επιτρέπει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο της γεωργίας ακριβείας (SPF). Μια αφοσιωμένη σύμπραξη για την υψηλή τεχνολογία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας S3 AGROFOOD προωθήθηκε από εμάς και την Περιφέρεια της Τοσκάνης για τη διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και έργων, επιταχύνοντας έτσι την απορρόφηση της έξυπνης γεωργίας ακριβείας στα ευρωπαϊκά γεωργικά συστήματα».
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η Περιφέρεια έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε όλες τις συναντήσεις της συγκεκριμένης πλατφόρμας, έχει παράσχει πρωτογενές τοπικό πληροφοριακό υλικό και έχει να παραδώσει στην Τοσκάνη, ως το τέλος του 2017, συγκεκριμένα ερωτηματολόγια.

Ανδαλουσία

Η δεύτερη επίσης εγκεκριμένη θεματική πλατφόρμα είναι της Ανδαλουσίας. Θέμα της είναι: «Ιχνηλασιμότητα και μεγάλα δεδομένα».

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα στοχεύει στην ενθάρρυνση, την παρακίνηση και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των απαραίτητων ψηφιακών τεχνολογιών και της εφαρμογής των δεδομένων στις αλυσίδες αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο διαπεριφερειακό σχήμα της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Ολλανδία

Η τρίτη θεματική πλατφόρμα είναι σε επίπεδο πρότασης. Επικεφαλής είναι η Περιφέρεια North Brabant της Ολλανδίας.

«Πρόκειται για κοινή πρόταση της Περιφέρειάς μας και της ολλανδικής Περιφέρειας, η οποία αρχικά είχε τίτλο 'Αγροτική διαφοροποίηση και έξυπνοι αγροτικοί προορισμοί' (rural diversification and smart agri-food destinations). Ύστερα από εκτεταμένες συνεννοήσεις το νέο θεματικό πεδίο της πρότασης είναι: 'Φαγητό, γαστρονομία και νέες τεχνολογίες'(food, gastronomy and new technologies)», εξηγεί ο κ. Παπάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο η μεθοδολογία χαρτογράφησης οργανώνεται σε δύο ξεχωριστά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η συλλογή των παραδοσιακών γαστρονομικών προϊόντων κάθε περιοχής, που έχουν προτεραιότητα βελτίωσης και οι τεχνολογίες που έχουν οι Περιφέρειες ώστε να διευκολύνουν τις βελτιώσεις. Η εικόνα που θα προκύψει από τη χαρτογράφηση θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση μίας δεύτερης αναλυτικής διαπεριφερειακής χαρτογράφησης και ανάλυσης που θα προσδιορίσει τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες και τελικά τα επενδυτικά σχέδια με δυναμική αξία.

Αυτή η ανάλυση της χαρτογράφησης θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας για την προώθηση συνεργειών και συνεργασιών, ιδιαίτερα για την τεχνολογία Επίπεδο Ετοιμότητας (TRL) γύρω και πάνω από 4, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή καινοτομία και να έχει οικονομικό αντίκτυπο που βασίζεται σε τοπικά, παραδοσιακά και γαστρονομικά προϊόντα διατροφής στην έννοια της πιο υγιεινής προσφοράς τροφίμων για την ικανοποίηση των αναγκών των στοχοθετημένων ομάδων καταναλωτών.

«Rumore»

Η τέταρτη πρωτοβουλία είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Rumore», που χρηματοδοτείται από το Interreg Europe. Το εταιρικό σχήμα αποτελούν οχτώ εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βουλγαρία).

«Higher»

Το ευρωπαϊκό έργο «Higher», που επίσης χρηματοδοτείται από το ίδιο Interreg, αφορά στη διαμόρφωση «καλύτερων εργαλείων πολιτικής για έργα υψηλής καινοτομίας στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες».

Ειδικά για τον αγροδιατροφικό τομέα, συνδυάζει την αγροδιατροφή και τον τουρισμό. «Είναι μια διαπεριφερειακή συνεργασία για την προστιθέμενη αξία που θέλουμε να δώσουμε στα τοπικά οικοσυστήματα. Για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού», υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Συμμετέχουν Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Σλοβενία και Λιθουανία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ