Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
x

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ 80% ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α.

Ο Κ. Καραμανλής δεσμεύθηκε ότι τα περισσότερα κονδύλια από το ΕΣΠΑ θα δοθούν στην ελληνική περιφέρεια.

Τη δέσμευσή του ότι το 80% των χρηματοδοτήσεων του Εθνικού Στρατηγικό Πλαισίου Αναφοράς (2007 - 2013) θα δοθεί στην Ελληνική Περιφέρεια, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι αυτό το πρόγραμμα θεμελιώνει τις προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση με σιγουριά και αισιοδοξία και ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μπορούν να εγγυηθούν την προοπτική και την ελπίδα, καθώς και την στήριξη της Ελληνικής Περιφέρειας.

Το ΕΣΠΑ εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου». Η χρηματοδότησή του εξασφαλίστηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2005 και ανέρχεται σε 20,4 δισ ευρώ. 

Πρωτοβουλία του ΕΣΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Ελλάδας είναι η διχοτόμηση της χώρας σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες λειτουργούν πέντε περιφερειακά επιχειρησιακά (ΠΕΠ)ως εξής: ΕΠ Μακεδονίας- Θράκης, ΕΠ δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων, ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου και ΕΠ Αττικής. Στόχος των συγκεκριμένων φορέων είναι η αρωγή στην κάλυψη αναγκών όπως: κοινωνικές υποδομές, υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτισμός, ενίσχυση ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών κ.α.

Μέσα στις εργασίες του ΕΣΠΑ εμπίπτουν και τα Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας, σε έξι απο τα οποία συμμετέχει η χώρα μας, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 320.000.000 ευρώ. Τα βασικότερα απο αυτά είναι τα εξής: Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία», προϋπολογισμού 110.735.958 Ευρώ,  Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία», προϋπολογισμού 88.955.170 Ευρώ, Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος», αρχικός προϋπολογισμός 41.633.290 Ευρώ (μετά την αναθεώρηση του Προγράμματος ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.593.923 Ευρώ).

Ακόμη,στο πλαίσιο των ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ έχει καταθέσει Προκήρυξη στις 28/08/2009 για την ενίσχυση επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών η οποία αφορά την παροχή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για την  διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ακόλουθων επαγγελμάτων: γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κ.α. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 250 εκ ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι επαγγελματίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συγκεκριμένα η χορηγία αφορά τη παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, του απαραίτητου λογισμικού καθώς και εξειδικευμένου εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009 χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί.

 Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε  τη κεντρική διεύθυνση του ΕΣΠΑ www.espa.gr καθώς και το www.epenyseis.gr. Οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να υποβληθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις infoespa@mnec.gr και mme@mnec.gr. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ