Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020
x

ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ

Την πλήρη αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισιού που διέπει τον διαδικτυακό τζόγο επιδιώκει το ΥΠΟΙΚ με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Στις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Οικονομικών είναι η ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα.

Όπως αναφέρει μάλιστα ο ΥΠΟΙΚ, προς αυτή την κατεύθυνση το νομικό επιτελείο νομοθέτησε τον περασμένο Οκτώβριο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα πρόκειται για ένα πλαίσιο  με το οποίο πετυχαίνονται πολλαπλοί στόχοι:

Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, μέσω κανονιστικών διατάξεων, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.

Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.

Προσελκύονται επενδύσεις.

Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

Το νέο πλαίσιο

Μετά τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στη θέσπιση των Κανονισμών Παιγνίων, με 7 Υπουργικές Αποφάσεις, ως εξής:

Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα.

Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Κανονισμός Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

Κανονισμός Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

«Με τους Κανονισμούς αυτούς καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων και δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Έτσι ολοκληρώνεται, έγκαιρα, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ακόμη μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών», καταλήγει ο υπουργός Οικονομικών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ