Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022
x

ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΩΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μπήκαν οι υπογραφές με τον ανάδοχο για την εκπόνηση της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ). Τα σχέδια επέκτασης

Υπογράφηκε χθες η σύμβαση, μεταξύ της Αττικό Μετρό Α.Ε. και του αναδόχου που είναι η εταιρεία «Α.D.T. ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» για την εκπόνηση της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ).

Όπως εξήγησε στην Voria.gr o πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Νίκος Ταχιάος “η μελέτη θα αρχίσει να τρέχει μέσα στο επόμενο δίμηνο καθώς θα πρέπει προηγουμένως να γίνει σχετική προετοιμασία κυρίως για τις έρευνες οι οποίες θα γίνουν στο πεδίο. Θα ρωτάμε πεζούς και εποχούμενους ενώ θα μπούμε και σε πολλά νοικοκυριά, προκειμένου να συλλεγούν επαρκή και ακριβή στοιχεία για τις πιθανές μελλοντικές μετακινήσεις”.  

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης η οποία ισοδυναμεί ουσιαστικά με γενική συγκοινωνιακή μελέτη, με την τελευταία να έχει γίνει το 2000 από τον τότε Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και προέβλεπε δράσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί το αργότερο έως το 2014. Με βάση εκείνη τη μελέτη σχεδιάστηκε η βασική γραμμή του μετρό καθώς και η επέκταση προς Καλαμαριά και τώρα, καλούνται οι μελετητές να διαμορφώσουν προτάσεις για τις υπόλοιπες επεκτάσεις του μετρό προς τη δυτική και την ανατολική πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο η ΜΑΜΘ θα προτείνει συγχρόνως και άλλα έργα συγκοινωνιακού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ, ενώ θα περιλαμβάνει και επεκτάσεις του μετρό σε πυκνοδομημένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση”. Η ΜΑΜΘ θα αποτελεί ένα γενικό σχέδιο μεταφορών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα υλοποίησης ως το 2040. Θα είναι το βασικό εργαλείο για την επόμενη φάση του συνολικού ανασχεδιασμού των αστικών συγκοινωνιών του μητροπολιτικού συγκροτήματος.

Σε δύο φάσεις

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό Α.Ε. η μελέτη η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης θα εκπονηθεί σε δύο Φάσεις: στη πρώτη θα περιλαμβάνει απογραφές, μετρήσεις και έρευνες οι οποίες θα αποτυπώνουν και καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση ζήτησης μετακινήσεων και έργων υποδομής (προσφοράς), η δε δεύτερη φάση θα αναφέρεται στις αναγκαίες μελετητικές εργασίες για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου μεταφορών στο οποίο θα εντάσσεται το μελλοντικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, με ορίζοντα εικοσαετίας.

Η περιοχή μελέτης της ΜΑΜΘ περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την γύρω περιαστική ζώνη, με συνολικό πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων που αντιστοιχεί σχεδόν στο 90% του πληθυσμού του νομού Θεσσαλονίκης.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη

Στα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνονται:

1.  Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη λειτουργία των μεταφορικών συστημάτων της Περιοχής Μελέτης και τα χαρακτηριστικά ή οι παράμετροι που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των συστημάτων αυτών,

2.  Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία σχετικών Βάσεων Δεδομένων,

3.  Η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων δικτύων μεταφορικής υποδομής στο πλαίσιο του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού ανάπτυξης της Περιοχής Μελέτης και των μεταφορικών συστημάτων και

4.  Η ανάπτυξη Συγκοινωνιακού Μοντέλου για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή του μηχανισμού προσομοίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της Περιοχής Μελέτης και των στοιχείων που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των μεταφορικών συστημάτων, ώστε να γίνει αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων των μεταφορικών δικτύων για την επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Μεταφορών.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (και συγκεκριμένα από το έργο «Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας και του Μετρό Θεσσαλονίκης»), ανέρχεται σε 2,99 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 2,6 εκατ. αφορούν τη μελέτη κατηγορίας 10 (συγκοινωνιακών έργων) καθεαυτήν και οι υπόλοιπες 390.000 ευρώ τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της ΜΑΜΘ προβλέπεται μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή προς το τέλος του 2022.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ