Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
x

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.από Voria.gr

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή από τον Διαχειριστή για τον έλεγχο της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ακινήτων - Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες

Επεκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 ο χρονικό όριο μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

21/01/2019, 17:58

Το ποσό των 11,1 εκατ., που είχε αρχικώς μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό επανασυνδέσεων, αξιοποιήθηκε στο σύνολό του καλύπτοντας 2.947 νοικοκυριά

από Voria.gr

Το ταμείο για χρηματοδότηση του προγράμματος έχει εξασφαλίσει την επανασύνδεση σε 1.641 νοικοκυριά, καταβάλλοντας περί τα 6,25 εκατ. ευρώ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ