Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΕΠΑ ΚΑΙ MICROSTARS ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σκοπός της φετινής εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την έννοια και τον θεσμό των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα.

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, συμμετέχουν για τρίτη συνεχή χρονιά στην καμπάνια για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μικροπιστώσεων* και διοργανώνουν την εκδήλωση με θέμα “E=mc2 – Fighting for Social Exclusion and Unemployment in Europe”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, και ώρες 17:00 – 20:00, στο Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης OK!Thess (Κομοτηνής 2 & Μαρία Κάλλας, Θεσσαλονίκη).

Σκοπός της φετινής εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την έννοια και τον θεσμό των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, εν αναμονή των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

Γιατί, όμως, επιλέχθηκε το E = mc2 ως την ετικέτα για την 4η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μικροχρηματοδοτήσεων;

Σύμφωνα με τον δημιουργό του τύπου, τον Albert Einstein, το “E = mc2” είναι συνώνυμο της ενέργειας, της επιτάχυνσης και της ανατροφοδότησης. Εμείς, θελήσαμε να προσαρμόσουμε τον συγκεκριμένο τύπο στη σφαίρα της μικροχρηματοδότησης: Το E είναι η Eπιχειρηματικότητα, η Eνδυνάμωση, η Eνίσχυση της απασχόλησης, που απορρέει από την σύντηξη των ΜικροΠιστώσεων (MicroCredit).

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονήσει διάφοροι φορείς μικοπίστωσης (MFIs), η πρόσβαση στις μικροπιστώσεις προς τους αποκλεισμένους από την παραδοσιακή τραπεζική σε συνδυασμό με τις μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως η καθοδήγηση, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, η κατάρτιση, οι υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Development Services), δύνανται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους ωφελούμενους και στην κοινωνία ευρύτερα, σε πολλαπλάσιο βαθμό.

Με βάση την από κοινού έκδοση της Έκθεσης των φορέων EMN-MFC με τίτλο "Μικροχρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη:  Έκθεση έρευνας 2016-2017", το 68% των Φορέων Παροχής Μικροπιστώσεων (MFIs) παρέχουν μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες συνοδεύουν υποστηρικτικά τα χρηματοοικονομικά τους προϊόντα. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι, το 2017, περίπου μισό εκατομμύριο (443.825) πελάτες, γνώρισαν τις μικροπιστώσεις, μέσω των μη χρηματοδοτικών υπηρεσιών, εκ των οποίων, περισσότεροι από τους μισούς δεν ήταν “εξοικειωμένοι” δανειολήπτες.

Ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο, η πλειονότητα των Φορέων Παροχής Μικροπιστώσεων (MFIs) έχει ως πρωταρχική αποστολή την οικονομική ένταξη (60%) των ωφελούμενων, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (14%) και την ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων (10%). Χαρακτηριστικό δε στοιχείο, ως προς τις κατηγορίες πελατών, είναι η μεγάλη ανταπόκριση του γυναικείου κοινού στις παρεχόμενες από τα MFIs, υπηρεσίες, ενώ ακολουθούν όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα προερχόμενοι από μη αστικές περιοχές, οι άνεργοι, και οι νέοι.

Το 2017, ο συνολικός αριθμός των μικροδανείων που εκταμιεύθηκαν - με βάση το δείγμα της έρευνας - ήταν 660.330 (+ 5% σε σύγκριση με το 2016), συνολικής αξίας 2,1 δισ. Ευρώ (+ 16%).  Γενικότερα, ο συνολικός αριθμός των ενεργών δανειοληπτών που εξυπηρετούνται από τα MFIs ήταν 988.457 (+ 8% σε σύγκριση με το 2016), με ένα ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο μικροδανείων, ύψους 3.2 δισ. Ευρώ (+ 6%), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ζήτηση για μικροχρηματοδότηση.

Σκοπός της έρευνας είναι να παράσχει μια αξιόπιστη εικόνα για τις δραστηριότητες των διαφόρων οργανισμών του κλάδου Μικροπιστώσεων και να συγκρίνει ένα ευρύ φάσμα δεικτών κοινωνικών και χρηματοοικονομικών επιδόσεων των Φορέων Παροχής Μικροπιστώσεων (MFIs) στην Ευρώπη.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, από την Deputy Director του Microfinance Centre (MFC).

Η φετινή εκδήλωση έχει δύο ενότητες:
Α) Ένα κλειστό workshop (Country Meeting), υπό την αιγίδα του Microfinance Centre (MFC), φορέα που συμμετέχει στο consortium που διαχειρίζεται την τεχνική βοήθεια του EaSI, όπου λαμβάνουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Ελλάδα, φορείς γύρω από τις μικροπιστώσεις (ΚΕΠΑ, AFI, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Καρδίτσας, Συνεταιριστική Θεσσαλίας, κ.α.), μαζί με policy makers από τα συναρμόδια υπουργεία που έχουν είτε πόρους για μικροδάνεια, είτε τεχνική βοήθεια, έτσι ώστε να υπάρξει αμφίπλευρη ενημέρωση για τους διαθέσιμους πόρους και τις ανάγκες των φορέων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο και
B) Μία ανοιχτή εκδήλωση, όπου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από κυβερνητικά στελέχη, του υπό διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου.

*Πρωτοβουλία του European Microfinance Network (EMN) και του Microfinance Centre (MFC),  την οποία υποστηρίζουν 20 φορείς και οργανισμοί από 11 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και το ΚΕΠΑ, μέσω του έργου microSTARS

Δείτε το πρόγραμμα, ΕΔΩ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ