Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021
x

ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΕ ΟΚΤΩ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ UNESCO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων και δράσεων για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων και προστασία από κλιματική αλλαγή

Στην έγκριση εκτέλεσης μελέτης εργασιών ανάδειξης για οκτώ εμβληματικά μνημεία της Θεσσαλονίκης προχώρησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια πρόκειται για οκτώ μνημεία της UNESCO και συγκεκριμένα το Φρουριακό Συγκρότημα Επταπυργίου, τα Τείχη της Θεσσαλονίκης, τη Ροτόντα, το μνημειακό σύνολο ναού Αγίου Δημητρίου, το μνημειακό σύνολο ναού Αγίων Αποστόλων, τον ναό της Αγίας Σοφίας, τον ναός της Αγίας Αικατερίνης και τον ναό του Αγίου Νικολάου Ορφανού.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων και δράσεων για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των μνημείων καθώς και την ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και άλλων φυσικών καταστροφών.  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση, τη σύνταξη προδιαγραφών και την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την προστασία και την ανάδειξη των εν λόγω μνημείων. Αναλυτικότερα,  προβλέπονται δύο  υποέργα:

  1. «Μελέτες στερέωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων UNESCO στηνπόλητηςΘεσσαλονίκης», με αντικείμενο:

- Τοπογραφήσεις  αποτυπώσεις  στη Ροτόντα, στα Τείχη, στον ναό Αγίου  Δημητρίου και στον ναό Αγίου Νικολάου Ορφανού.

-Αρχιτεκτονικές προμελέτες αποκατάστασης και συντήρησης Κρύπτης ναού Αγίου Δημητρίου, κινστέρνας ναού Αγίων Αποστόλων και πύργων των Τειχών.

-  Αρχιτεκτονικές προμελέτες διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων ναού Αγίου Δημητρίου και ναού Αγίων Αποστόλων.

- Επικαιροποίηση αποτυπώσεων Επταπυργίου.

-  Στατική μελέτη φέροντος οργανισμού για τα νεώτερα κτήρια και στατική μελέτηπύργωνΠ1,Π5τουΕπταπυργίου.

-  Μελέτες συντήρησης τοιχογραφιών ναού Αγίας Αικατερίνης και ναού Αγίου Νικολάου Ορφανού.

- Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φωτισμού προστασίας και ανάδειξης Επταπυργίου.

-  Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων ναού ΑγίουΔημητρίουκαιναούΑγίωνΑποστόλων.

- ΣτατικήμελέτηφέροντοςοργανισμούΡοτόντας.

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη φωτισμού προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου και Κρύπτης ναού Αγίου Δημητρίου.

-  Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης πύργων και νεώτερων κτηρίων του Επταπυργίου, πύργων Τειχών και κινστέρνας ναού ΑγίωνΑποστόλων.

- Στατική μελέτη φέροντος οργανισμού πύργων Τειχών και κινστέρνας ναού Αγίων Αποστόλων.

  1. «Μελέτες προστασίας μνημείων UNESCO στην πόλη της Θεσσαλονίκης από την κλιματική αλλαγή (έντονα καιρικά φαινόμενα και μόλυνση περιβάλλοντος)», με αντικείμενο:

-  Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας Επταπυργίου, Τειχών και ναού Αγίου Δημητρίου.

- Μελέτη πυρασφάλειας Επταπυργίου και ναού Αγίου Δημητρίου.

-  Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και προτάσεων για τη λήψη μέτρων προστασίας στον Λευκό Πύργο, στον ναό Αγίας Σοφίας, στη Ροτόντα και στον ναό Αγίου Νικολάου Ορφανού

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 200.000 ευρώ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ