Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SHORT SELLING ΤΟ ΧΑ

Το ΧΑ αποφάσισε την αύξηση από αύριο του κεντρικού επιτοκίου δανεισμού τίτλων από 2,50% σε 5,50% και την αναπροσαρμογή των περιθωρίων ασφάλισης για όλες τις μετοχές των προϊόντων Δανεισμού Τίτλων.

Αλλαγές στα επιτόκια δανεισμού και περιθώρια ασφάλισης που εφαρμόζονται στην οργανωμένη αγορά δανεισμού τίτλων αποφάσισε το ΧΑ με στόχο τη θωράκιση της αγοράς.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στα επιτόκια δανεισμού τίτλων, το ΧΑ αποφάσισε την αύξηση στο κεντρικό επιτόκιο δανεισμού τίτλων (προϊόντα Stock Repo - SL και Stock Reverse Repo -SB) από 2,50% σε 5,50%. Η τροποποίηση αυτή θα εφαρμοστεί από αύριο Πέμπτη και θα αφορά στα νέα συμβόλαια δανεισμού που θα καταρτίζονται από την ημέρα αυτή.

Σε ότι αφορά στα περιθώρια ασφάλισης δανεισμού, το ΧΑ αποφάσισε την αναπροσαρμογή των περιθωρίων ασφάλισης (margin) για όλες τις μετοχές των προϊόντων Δανεισμού Τίτλων (Stock Reverse Repo και Αγοραστές RA), δεδομένης της αυξημένης μεταβλητότητας των τιμών.

Η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά, σε διάστημα τριών εβδομάδων, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής της αγοράς, ως εξής:

-  από 16/2/2010 σε 130%
- από 22/2/2010 σε 140%
- από 1/3/2010 σε 150%A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ