Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020
x

ΒΓΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές μέχρι τις 25 Ιουλίου. Περιλαμβάνονται και έργα για τους συρμούς της βασικής γραμμής.

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. προχωράει στο έργο της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά καθώς δημοσίευσε τη διακήρυξη του διαγωνισμού για τη  σηματοδότηση, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 22 εκατ.ευρώ προ ΦΠΑ.

Το  αντικείμενο του έργου, είναι η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου συρμών (ATC) και του συστήματος επιτήρησης συρμών ( ΑΤS) της επέκτασης Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης». Η προμήθεια χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Αναλυτικότερα το αντικείμενο, με τα ανωτέρω συστήματα, καλύπτει από τη διακλάδωση Πατρικίου μέχρι τον επίσταθμο και το τερματικό φρέαρ του σταθμού «Μίκρα», όπως και την εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης στους 15 συρμούς που προβλέπονται για την επέκταση Καλαμαριάς. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και τυχόν εργασίες τροποποίησης, αναβάθμισης ή συμπλήρωσης απαιτηθούν στα συστήματα σηματοδότησης και ελέγχου συρμών στο βασικό Έργο όπως και στα αντίστοιχα συστήματα των 18 συρμών του βασικού έργου, δηλαδή της κύριας γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο αναθέτων φορέας ορίζει ότι η σύμβαση για το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί σε 650 ημέρες, στο μεγαλύτερο μέρος της, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που αφορούν τους 18 συρμούς της βασικής γραμμής, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών για τους 15 συρμούς της Καλαμαριάς, είναι οι 1.000 εργάσιμες. Δηλαδή η σηματοδότηση συνολικά απαιτείται να ολοκληρωθεί, σε περίπου δυόμισι χρόνια,  το οποίο σημαίνει ότι η επέκταση Καλαμαριάς προλαβαίνει ως προς αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, να λειτουργήσει το 2021, όπως έχει δεσμευτεί η διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι για το έργο θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 25 Ιουλίου, οι οποίες θα αποσφραγιστούν στις 31 του ιδίου μήνα.

Όσον αφορά γενικότερα την επέκταση προς την Καλαμαριά, η πρόοδος του έργου, όπως ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα, έχει ως εξής:

- Ποσοστό ολοκλήρωσης των σηράγγων ΤΒΜ 92%

- Ποσοστό ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου ΚΑΤ 60%

- Ποσοστό ολοκλήρωσης έργων πολιτικού μηχανικού 82%

- Ποσοστό ολοκλήρωσης έργων ΗΜ 3,5%
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ