Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ACFE ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Από το επόμενο έτος θα διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μάθημα για την καταπολέμηση της απάτης

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, έγινε δεκτό ως μέλος από την «ACFE Anti-Fraud Education Partnership», κατόπιν αξιολόγησης της ακαδημαϊκής δραστηριότητάς του, με ειδική έμφαση και αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα ΔΕΣ σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα διδάσκεται από τον καθηγητή Δημήτριο Σκιαδά, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα «Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση Απάτης», στο οποίο θα αξιοποιηθεί υλικό που χορηγεί η ACFE, με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της απόκτησης δεξιοτήτων από φοιτητές σε θέματα καταπολέμησης απάτης.

Λόγω της επιστημονικής εξειδίκευσης του Τμήματος, η έμφαση θα δοθεί σε θέματα καταπολέμησης απάτης που αφορούν την ΕΕ αλλά και γενικότερα το διεθνές περιβάλλον. Πρόκειται για το πρώτο συναφές προπτυχιακό μάθημα στην Ελλάδα που υποστηρίζει η ACFE, και αυτό δημιουργεί την προοπτική για μια μεγαλύτερη, εκτενέστερη και εις βάθος εκπαιδευτική συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον εν λόγω οργανισμό.

Της διεθνούς αυτής αναγνώρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προηγήθηκε η πιστοποίηση του καθηγητή Δημητρίου Σκιαδά, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ως Ελεγκτή κατά της Απάτης από την ACFE, με βάση την ακαδημαϊκή του ιδιότητα. Έτσι, σε συνεργασία του ίδιου με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, υπεβλήθη αίτηση για ένταξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership, η οποία έγινε βεβαίως δεκτή.

H καταπολέμηση της απάτης σε κάθε μορφή της αποτελεί μια βασική προτεραιότητα παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, ο παγκόσμιος οργανισμός Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), με μέλη σε πάνω από 190 χώρες σε όλο τον πλανήτη, πιστεύει ότι βασικό στοιχείο αυτή της προσπάθειας είναι η παροχή γνώσεων σε επαγγελματίες κάθε κλάδου, τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, από το 2002, η ΑCFE, ενισχύει τους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης προωθώντας τη δημιουργία ακαδημαϊκών μαθημάτων με αντικείμενο την έρευνα και την καταπολέμηση της απάτης.

Έτσι δημιουργήθηκε το ACFE Anti-Fraud Education Partnership στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποιούνται εξειδικευμένοι εισηγητές – Πιστοποιημένοι Ελεγκτές κατά της Απάτης σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο ώστε αυτά να καταστούν πάροχοι γνώσης και εκπαίδευσης κατά της απάτης. Στην πρωτοβουλία αυτή συμπράττουν διακεκριμένα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, εκτός από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια η ACFE “The Partnership was established to address the unprecedented need for fraud examination education at the university level. In pursuit of this objective, the ACFE is committed to providing timely, world-class educational tools and resources to universities and colleges around the world (Ο Οργανισμός ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει την άνευ προηγουμένου ανάγκη για εκπαίδευση στην εξέταση της απάτης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ACFE δεσμεύεται να παρέχει έγκαιρα, παγκόσμιας κλάσης εκπαιδευτικά εργαλεία και πόρους σε πανεπιστήμια και κολέγια σε όλο τον κόσμο)”.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ