Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022
x

ΠΚΜ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωσή του διοργάνωσε ο Περιφερειακός Μηχανισµός ∆ιάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας - Τι συζητήθηκε

Την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωσή του διοργάνωσε ο Περιφερειακός Μηχανισµός ∆ιάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισµού ∆ιάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία και για το ∆ίκτυο Φορέων Υποστήριξης, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας εργοδοτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.

Έγιναν, επίσης, παρεμβάσεις από τον Καθηγητή του Τµήµατος ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ∆ηµήτρη Φωλίνα, µε θέµα «Προοπτικές απασχόλησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» και τον Γενικό Διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας Χρήστο Γεωργίου, µε θέµα «Οι ανάγκες του κλάδου της µεταποίησης σε εργατικό δυναµικό», ενώ εκ µέρους του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας συµµετείχε ο Ερευνητής Βάιος Κώτσιος, ο οποίος παρέθεσε συγκριτικά στοιχεία για το ζήτηµα των δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στελέχη του Μηχανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενηµέρωσαν τους συµµετέχοντες για τη λειτουργία του και για το ∆ίκτυο Φορέων Υποστήριξης και παρουσίασαν τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας εργοδοτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιγράφοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναζητούµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων στην Πιερία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ