Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
x

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τα κτήρια αντιπροσωπεύουν το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση για την ανακαίνιση των κτηρίων στην ΕΕ, με στόχο την καλύτερη ενεργειακή απόδοση και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών των κτηρίων σε μηδενικούς ρύπους έως το 2050.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων αποτελεί μέρος των προτάσεων «Fit for 55» της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κτήρια αντιπροσωπεύουν το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ και το 36% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια. Περισσότερες από 30 εκατομμύρια κτηριακές μονάδες στην ΕΕ καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια (τουλάχιστον 2,5 φορές περισσότερο από τον μέσο όρο των κτηρίων), αυξάνοντας τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών. «Οι άνθρωποι που ζουν σε κτήρια με τις χειρότερες επιδόσεις και εκείνοι που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια θα ωφεληθούν από τα ανακαινισμένα και καλύτερα κτήρια, καθώς και από το μειωμένο ενεργειακό κόστος και θα προστατευτούν από περαιτέρω αυξήσεις των τιμών της αγοράς και αστάθεια», εκτιμά η Επιτροπή.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Η τόνωση της ανακαίνισης κατοικιών και άλλων κτηρίων υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, η ενεργειακή ανακαίνιση οδηγεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και στο τέλος η επένδυση αποδίδει. Παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για την απαραίτητη αρχική επένδυση, η σημερινή πρόταση για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στοχεύει στην ενίσχυση του ρυθμού ενεργειακής ανακαίνισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εστίαση στα κτήρια με τη χειρότερη απόδοση δίνει προτεραιότητα στις πιο οικονομικές ανακαινίσεις και συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας».

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει ότι από το 2030, όλα τα νέα κτήρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές. Για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα ταχύτερης δράσης στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτήρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Αυτό σημαίνει ότι τα κτήρια πρέπει να καταναλώνουν λίγη ενέργεια, να τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην εκπέμπουν από ορυκτά καύσιμα και να αναφέρουν το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη με βάση τις εκπομπές ολόκληρου του κύκλου ζωής τους στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τους.

Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15% του κτηριακού αποθέματος κάθε κράτους μέλους με τη χειρότερη απόδοση από τον βαθμό G του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε τουλάχιστον τον Βαθμό F έως το 2027 για μη οικιστικά κτήρια και 2030 για κτήρια κατοικιών.

Με τις σημερινές προτάσεις, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης θα περιέχουν βελτιωμένες πληροφορίες. Η υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης επεκτείνεται σε κτήρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, κτήρια για τα οποία ανανεώνεται η σύμβαση μίσθωσης και σε όλα τα δημόσια κτήρια. Τα κτήρια ή οι κτηριακές μονάδες που προσφέρονται προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει επίσης να διαθέτουν πιστοποιητικό και η κλάση ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις διαφημίσεις. Έως το 2025, όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να βασίζονται σε μια εναρμονισμένη κλίμακα από το Α έως το Ζ.

Τα Εθνικά Σχέδια Ανακαίνισης Κτηρίων θα ενσωματωθούν πλήρως στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν οδικούς χάρτες για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη, το αργότερο έως το 2040, μαζί με μια πορεία για τη μετατροπή του εθνικού κτηριακού αποθέματος σε κτήρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η σημερινή πρόταση εισάγει ένα «διαβατήριο ανακαίνισης» κτηρίου - ένα εργαλείο που διευκολύνει τους ιδιοκτήτες στον προγραμματισμό τους για μια σταδιακή ανακαίνιση προς το επίπεδο μηδενικών εκπομπών. Η πρόταση ορίζει τα «πρότυπα χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων» ως μηχανισμό για την παροχή κινήτρων στους δανειστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων τους. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα ζητήματα ανακαίνισης στους δημόσιους και ιδιωτικούς κανόνες χρηματοδότησης και να θεσπίσουν κατάλληλα μέσα, ιδίως για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Δεν θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση λεβήτων ορυκτών καυσίμων από το 2027 και δίνεται στα κράτη μέλη η νομική δυνατότητα να απαγορεύσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων στα κτήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ