Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οργανώνονται πανελλαδικά, με πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, τα μέλη των συνεταιρισμών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Μια πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αποκτά πανελλαδικό χαρακτήρα και χιλιάδες συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα. Το δημόσιο κάλεσμα των συνεργατικών εγχειρημάτων, που συμμετείχαν τον προηγούμενο Ιούνιο στο συνέδριο για το συνεργατισμό, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

Η πρωτοβουλία των 23 συνεργατικών σχημάτων να καλέσουν δημοσίως όλους όσοι συμμετέχουν στις προσπάθειες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε μια πανελλαδική συνάντηση, με στόχο να δικτυωθούν, να αλληλοϋποστηριχτούν και να αποκτήσουν έναν πανελλαδικό δεσμό, είχε ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής συνάντησης, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Καρδίτσα.

Περισσότερα από 10.000 μέλη διαφόρων σχημάτων συνεργατισμού, έστειλαν 84 εκπροσώπους τους στη συγκεκριμένη συνάντηση. Πρόκειται για εκπροσώπους αγροτικών, γυναικείων, καταναλωτικών, αστικών συνεταιρισμών, συνεταιρισμών εργαζομένων, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, περιφερειακών και τοπικών συνεργατικών δικτύων και άλλων σχετικών εγχειρημάτων, όπως τόνισε ο συνιδρυτής του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, της ΠΡΩΣΚΑΛΟ, του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης «Βίος Coop» και της οργανωτικής ομάδας της πανελλαδικής συνάντησης στην Καρδίτσα, Κώστας Νικολάου.

«Στη συνάντηση της Καρδίτσας εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα για τη δικτύωση όλων των συνεργατικών και συνεταιριστικών προσπαθειών, ενώ κυρίαρχο ζήτημα ήταν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα συνεργατικά εγχειρήματα στην προσπάθεια βιωσιμότητας και ανάπτυξής τους, οι ανάγκες και οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν ήδη θεσμικές μορφές δικτύωσης, όπως ενώσεις, δίκτυα, φόρουμ, που είναι πολύ σημαντικές, όμως πρέπει να δημιουργηθούν κι άλλες. Η δικτύωση, παρά τη δυναμική, είναι περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι είναι περιορισμένη και η κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα. Είναι αναγκαίο να οργανωθούμε πανελλαδικά και να αποκτήσουμε κοινή στρατηγική. Εξετάσαμε όλες τις παραμέτρους, με γνώμονα πάντως να μη χάσει κάθε εγχείρημα την αυτονομία του και την ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική ταυτότητά του. Ολα τα εγχειρήματα θα συνυπάρχουν ισότιμα: κάθε συνεργατικό εγχείρημα θα έχει μία ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του. Η πανελλαδική μορφή δικτύωσης μπορεί να έχει οικονομική, αλλά όχι εμπορική δραστηριότητα», είπε ο κ. Νικολάου.

Το πανελλαδικό αυτό δίκτυο, όπως τόνισε ο κ. Νικολάου, θα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της, αλλά και την υποστήριξη ίδρυσης νέων συνεργατικών εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή την ανάπτυξη των υφιστάμενων, μέσω δραστηριοτήτων οικονομικής-νομικής-τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επίλυσης διαφορών κτλ.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες εργασίας και τον επόμενο Ιούνιο στην Αθήνα θα διοργανωθεί το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με θέμα «Δημοκρατία στην Οικονομία, Χειραφέτηση της Κοινωνίας, Ενδυνάμωση της Αλλαγής», όπου θα υπάρξουν και διεθνείς εκπροσωπήσεις.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ