Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
x

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εγκρίθηκε προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 18.567.912 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Interlife προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 18.567.912 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΣΕΩΝ" (ISIN: GRS805003001), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση εταιρίας.


A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ