Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
x

ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 13,10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η INTERLIFE ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατά 10,05 % και των Μικτών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,49 %.

Ιδιαίτερα σημαντικό και αποδοτικό χαρακτηρίζει η INTERLIFE ΑΑΕΓΑ το Α’ Εξάμηνο του 2021, καθώς οι οικονομικές επιδόσεις της «ξεπέρασαν τις προσδοκίες της διοίκησης, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της στην Ασφαλιστική Αγορά και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι», όπως αναφέρουν σε  σχετική ανακοίνωση.  

Υψηλή κερδοφορία σημείωσε, όπως επισημαίνεται η εταιρεία με τα κέρδη προ Φόρων να ανέρχονται στις 30 Σεπτεμβρίου σε 13,10 εκατ. ευρώ έναντι 1,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Επιπλέον, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατά 10,05 % (36,83 εκατ. ευρώ έναντι 33,47 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020) και των Μικτών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,49 % (33,95 εκατ. ευρώ έναντι 33,12 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020), ενώ η σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 57% - 43% (έναντι 59% - 41% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020).

Άνοδος σημειώθηκε, επίσης, και στα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη, με το σύνολο του Ενεργητικού να αυξάνεται κατά 6,99 % (266,70 εκατ. ευρώ έναντι 249,27 εκατ. € στις 31/12/2020), τα Ίδια Κεφάλαια κατά 9,56% (120 εκατ. ευρώ έναντι 109,54 εκατ. € στις 31/12/2020), ενώ το σύνολο των Επενδύσεων ανήλθε σε 243,41 εκατ. ευρώ έναντι 228,01 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020.

Τέλος, οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 9,69 %  έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 (14,80 εκατ. ευρώ έναντι 13,50 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020).

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2021 ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε πως είναι «περήφανος για τη διατήρηση και την επαύξηση της αναπτυξιακής  μας δυναμικής, αλλά και για τη σταθερά ανοδική πορεία και την οικονομική ευρωστία της Εταιρίας μας, η οποία επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τη συνετή διαχείριση των οικονομικών μας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες».

«Παρά τις αντίξοες συνθήκες της συνεχιζόμενης Πανδημίας του COVID-19, συνεχίσαμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες ενώ ενδυναμώσαμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας, τους συνεργάτες μας, τους μετόχους και την κοινωνία γενικότερα», σημείωσε ο κ. Βοτσαρίδης.

«Αισιοδοξούμε, οραματιζόμαστε και παραμένουμε σε εγρήγορση, με στόχο να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής και στις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών», κατέληξε ο πρόεδρος της εταιρείας.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ