Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΚΧΟΥ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ικανοποιείται ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των κατοίκων στη β΄ δημοτική κοινότητα του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Το πράσινο φως για την ανάπλαση ενός τμήματος στην περιοχή του Βαρδαρίου, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρουσιάζει εδώ και χρόνια εικόνα εγκατάλειψης, άναψε χθες το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών: Λαγκαδά - Μοναστηρίου - Μιχαήλ Καλού και Στ. ∆ραγουµάνου, στη Β΄ δημοτική κοινότητα. Η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής, όπου υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα, ήταν πάγιο και χρόνιο αίτημα των κατοίκων, οι οποίοι έκαναν λόγο για «γειτονιά τριτοκοσμικής χώρας», λόγω ελλιπούς φωτισμού, μικρών και κατειλημμένων πεζοδρομίων.

Η παρέμβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα και για το λόγο αυτό χθες το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αφροδίτης, Βάκχου, Ι. Φαρµάκη και Ι. Στεφανάκη, Γρ. Κολωνιάρη, Ταντάλου, Προµηθέως, Οδυσσέως, Ι. Ντέκα και Αναγνωστοπούλου. Σημειώνεται ότι οι οδοί Βάκχου και Αφροδίτης ενώνουν τον Σιδηροδρομικό Σταθμό με την oδό Λαγκαδά.

Στην περιοχή πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων εργασίες ηλεκτροφωτισμού και αντικατάστασης του δικτύου καθώς και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από τη ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων, δεδοµένου ότι στην περιοχή θα υλοποιηθούν εργασίες ηλεκτροφωτισμού και απαιτείται η εκσκαφή των πεζοδροµίων, «κρίθηκε σκόπιµο να αναπλαστεί γενικότερα η περιοχή, διότι η σηµερινή εικόνα της είναι µία άναρχη κατάσταση µε µεταβαλλόµενα πλάτη οδοστρώµατος κατά µήκος µιας οδού, µικρά ή και ανύπαρκτα πεζοδρόµια µε µειωµένη ή και αδύνατη προσβασιµότητα ΑµεΑ, άναρχη και παράνοµη στάθµευση».

Στόχος της μελέτης που εκπόνηση η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητότητας είναι «να αυξηθεί η οδική ασφάλεια πεζών και οχημάτων με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλο τους το µήκος από πεζούς και ΑµεΑ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά και να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις στάθµευσης».

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις είναι ήπιες, ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή εικόνα στην περιοχή, χωρίς να επέλθει αναστάτωση.

Συγκεκριμένα, χθες εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις τις οδούς: Αφροδίτης, Βάκχου, Ι. Φαρµάκη και Ι. Στεφανάκη, Γρ. Κολωνιάρη, Ταντάλου, Προµηθέως, Οδυσσέως, Ι. Ντέκα και Αναγνωστοπούλου για τα τµήµατά τους που βρίσκονται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λαγκαδά - Μοναστηρίου - Μιχαήλ Καλού - Στ. ∆ραγουµάνου, σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια.

Για την οδό Αφροδίτης:

• ∆ιατήρηση της οδού Αφροδίτης ως µονόδροµος, µε φορά κίνησης οχηµάτων από την οδό Λαγκαδά προς την οδό Μιχαήλ Καλού.
• Αλλαγή διατοµής της οδού µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25µ., άρση της εκ περιτροπής στάθµευσης και καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στις διαµορφωµένες εσοχές ως εξής:
εσοχές πλάτους 2,00µ. για στάθµευση οχηµάτων στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών στο τµήµα της από την οδό Μιχαήλ Καλού έως την οδό Οδυσσέως.
εσοχές πλάτους 2,00µ. για στάθµευση οχηµάτων στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών στο τµήµα της από την οδό Μιχαήλ Καλού έως την οδό Προµηθέως και από την οδό Οδυσσέως έως την οδό Λαγκαδά.
εσοχές για στάθµευση οχηµάτων υπό γωνία 45ο πλάτους 4,50µ. στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών στο τµήµα της από την οδό Προµηθέως έως την οδό Οδυσσέως.
καθορισµός θέσεων αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων µήκους 9,30µ. έµπροσθεν του οικοδοµικού αριθµού 9. 2.

Για την οδό Βάκχου:

• ∆ιατήρηση της οδού Βάκχου ως µονόδροµος, µε φορά κίνησης οχηµάτων από την οδό Μιχαήλ Καλού προς την οδό Λαγκαδά.
• Αλλαγή διατοµής της οδού µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25µ., άρση της εκ περιτροπής στάθµευσης και καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στις διαµορφωµένες διαµόρφωση εσοχές, ως εξής:
εσοχές για στάθµευση οχηµάτων υπό γωνία 60ο πλάτους 4,75µ. στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών από την οδό Μιχαήλ Καλού έως την οδό Αναγνωστοπούλου και από την οδό Προµηθέως έως την οδό Λαγκαδά.
εσοχές πλάτους 2,00µ. για στάθµευση οχηµάτων στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών στο τµήµα της από την οδό Μιχαήλ Καλού έως την οδό Οδυσσέως.
• Η οδός Βάκχου καθορίζεται ως οδός προτεραιότητας έναντι της οδού Αναγνωστοπούλου.

Για την οδό Οδυσσέως από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Γρ. Κολωνιάρη:

• ∆ιατήρησή της οδού Οδυσσέως ως µονόδροµος, µε φορά κίνησης οχηµάτων από την οδό Μοναστηρίου προς την οδό Γρ. Κολωνιάρη.
• Αλλαγή διατοµής στο τµήµα της από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Αφροδίτης, ως εξής:
- ο καθορισµός του τµήµατος της οδού Οδυσσέως από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Αφροδίτης ως οδού ήπιας κυκλοφορίας.
- ο καθορισµός µέγιστου ορίου ταχύτητας στα 20 χλµ/ώρα.
- καθορισµός λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25µ.
- απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης και στις δύο πλευρές της οδού
- πεζοδρόµια πλάτους 2,80µ. στην πλευρά των περιττών οικ. αριθµών και 2,70µ. στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών.
• Αλλαγή διατοµής στο τµήµα της από την οδό Αφροδίτης έως την οδό Βάκχου, ως εξής:
- καθορισµός λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,20µ.
- απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών
- καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών, µόνο στην διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 2,00µ.
- καθορισµός θέσεων αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων µήκους 10,00µ. στον οικοδοµικό αριθµό 15.
• Αλλαγή διατοµής στο τµήµα της από την οδό Βάκχου έως την οδό Γρ. Κολωνιάρη, ως εξής:
- καθορισµός λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,20µ.
- απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών
- καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών, µόνο στην διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 1,80µ.
- καθορισµός θέσεων αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων µήκους 10,00µ. στον οικοδοµικό αριθµό 31.

Για την οδό Προµηθέως, από την οδό Γρ. Κολωνιάρη έως την οδό Μοναστηρίου:

• ∆ιατήρηση της οδού Προµηθέως ως µονόδροµος, µε φορά κίνησης οχηµάτων από την οδό Γρ. Κολωνιάρη προς την οδό Μοναστηρίου.
• ∆ιατήρηση της αποκλειστικής κίνησης ανόδου από την οδό Αφροδίτης προς την οδό Βάκχου και µόνο για µήκος 20,00µ. έως την είσοδο του πολυώροφου σταθµού αυτοκινήτων επί της οδού Προµηθέως 38 για την εξυπηρέτησή του, για όσο χρόνο ισχύει η άδεια λειτουργίας του.
• Αλλαγή διατοµής της οδού ως εξής:
- καθορισµός λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,30µ. από την οδό Γρ. Κολωνιάρη έως την οδό Μοναστηρίου για τη µονόδροµη κίνηση οχηµάτων, πλην του τµήµατός της από την οδό Αφροδίτης προς την οδό Βάκχου µήκους 20,00µ. έως την είσοδο του Σταθµού Αυτοκινήτων Προµηθέως 38, όπου καθορίζεται οδόστρωµα πλάτους 5,95µ. για την αµφίδροµη κίνηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε το σχέδιο προτεινόµενης κατάστασης.
- άρση των απαγορεύσεων στάθµευσης και καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στις διαµορφωµένες διαµόρφωση εσοχές πλάτους 2,00µ. και στις δύο πλευρές της οδού.
- καθορισµός 1 θέσης για την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων στον οικοδοµικό αριθµό 52, µήκους 9,00 µ. εντός της διαµορφωµένης εσοχής.
- καθορισµός αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων µήκους 6,00µ. στην διαµορφωµένη εσοχή έµπροσθεν του οικοδοµικού αριθµού 31.
- καθορισµός αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων µήκους 7,00µ. στην διαµορφωµένη εσοχή έµπροσθεν του οικοδοµικού αριθµού 60.

Ταντάλου από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Ι. Στεφανάκη
• Για το τµήµα της από την οδό Ι. Φαρµάκη έως την οδό Μοναστηρίου:
- διατήρηση του τµήµατος της οδού Ταντάλου από την οδό Ι. Φαρµάκη έως την οδό Μοναστηρίου ως µονόδροµος µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Μοναστηρίου.
- Αλλαγή διατοµής της οδού ως εξής:
καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25µ.
άρση της εκ περιτροπής στάθµευσης και καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στις διαµορφωµένες εσοχές πλάτους 2,00µ και στις δύο πλευρές της οδού από την οδό Μοναστηρίου έως την οδό Ι. Ντέκα και από την οδό Βάκχου έως την οδό Ι. Φαρµάκη.
καθορισµός αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων µήκους 10µ. στην διαµορφωµένη εσοχή έµπροσθεν του οικοδοµικού αριθµού 28.
• Για το τµήµα της οδού Ταντάλου από την οδό Ι. Φαρµάκη έως Ι. Στεφανάκη:
- Μονοδρόµηση της οδού Ταντάλου από την οδό Ι. Φαρµάκη έως την οδό Ι. Στεφανάκη µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Ι. Στεφανάκη.
- Αλλαγή διατοµή της οδού µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,00µ. και απαγόρευση στάσης και στάθµευσης και στις δύο πλευρές της οδού.
• Η οδός Ταντάλου καθορίζεται ως οδός προτεραιότητας έναντι της οδού Ι. Ντέκα.

Ι. Στεφανάκη από την οδό Ταντάλου έως την οδό Γρ. Κολωνιάρη:

• Μονοδρόµηση της οδού Ι. Στεφανάκη από την οδό Ταντάλου έως την οδό Γρ. Κολωνιάρη µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Γρ. Κολωνιάρη.
• Αλλαγή διατοµή της οδού ως εξής µε λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,10µ.
• Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών
• Καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο εντός της διαµορφωµένης εσοχής πλάτους 2,00µ. στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών.

Ι. Φαρµάκη από την οδό Στ. ∆ραγουµάνου έως την οδό Προµηθέως:

• Για το τµήµα της οδού Ι. Φαρµάκη από την οδό Στ. ∆ραγουµάνου έως την οδό Ταντάλου:
- διατήρηση του τµήµατος της οδού Ι. Φαρµάκη από την οδό Στ. ∆ραγουµάνου έως την οδό Ταντάλου ως αµφίδροµος.
- απαγόρευση στάσης και στάθµευσης οχηµάτων και στις δύο πλευρές της οδού.
• Για το τµήµα της οδού Ι. Φαρµάκη από την οδό Ταντάλου έως την οδό Προµηθέως:
- Μονοδρόµηση της οδού Ι. Φαρµάκη από την οδό Ταντάλου έως την οδό Προµηθέως µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Ταντάλου.
- αλλαγή διατοµή της οδού µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,10µ. - απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών
- καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών και µόνο στη διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 1,80µ.

Γρηγ. Κολωνιάρη από Στ. ∆ραγουµάνου έως Λαγκαδά:

• Για το τµήµα της οδού Γρ. Κολωνιάρη από την οδό Στ. ∆ραγουµάνου έως την οδό Ι. Στεφανάκη:
- διατήρηση της µονοδρόµησης του τµήµατος της οδού Γρ. Κολωνιάρη από την οδό Στ. ∆ραγουµάνου έως την οδό Ι. Στεφανάκη µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Στ. ∆ραγουµάνου.
- αλλαγή διατοµής της οδού µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25µ.
- καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στη διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 2,00µ. στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών.
- καθορισµός αποκλειστικής στάθµευσης δικύκλων στη διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 1,00µ. στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών.
• Για το τµήµα της οδού Γρ. Κολωνιάρη από την οδό Ι. Στεφανάκη έως την οδό Προµηθέως:
- διατήρησή του ως αµφίδροµης κίνησης.
- αλλαγή διατοµής µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους: 3,25µ. για το ρεύµα ανόδου (κατεύθυνση προς την Στ. ∆ραγουµάνου) και 3,20µ. για το ρεύµα καθόδου (κατεύθυνση προς την οδό Λαγκαδά).
- απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης όλων οχηµάτων.
• Για το τµήµα της οδού Γρ. Κολωνιάρη από την οδό Προµηθέως έως την οδό Οδυσσέως:
- Μονοδρόµηση του τµήµατος της οδού Γρ. Κολωνιάρη από την οδό Προµηθέως έως την οδό Οδυσσέως µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Προµηθέως.
- αλλαγή διατοµής της οδού µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,20µ.
- απαγόρευση στάσης και στάθµευσης οχηµάτων στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών.
- καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στη διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 2,00µ. για την στάθµευση στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών.
• Για το τµήµα της οδού Γρ. Κολωνιάρη από την οδό Οδυσσέως έως την οδό Λαγκαδά:
- διατήρησή του ως αµφίδροµης κίνησης.
- αλλαγή διατοµής µε καθορισµό λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,20µ. ανά κατεύθυνση.
- απαγόρευση στάσης και στάθµευσης οχηµάτων στην πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών.
- καθορισµός στάθµευσης οχηµάτων µόνο στη διαµορφωµένη εσοχή πλάτους 2,00µ. για την στάθµευση οχηµάτων στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών.

Αναγνωστοπούλου από την οδό Αφροδίτης έως την οδό Βάκχου:

• Ο καθορισµός της οδού Αναγνωστοπούλου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας, µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Βάκχου.
• Ο καθορισµός µέγιστου ορίου ταχύτητας στα 20 χλµ/ώρα.
• Η αλλαγή διατοµής της οδού, µε τη δηµιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,00µ.
• Απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού. 10. Ι. Ντέκα από την οδό Ταντάλου έως την οδό Αναγνωστοπούλου
• Ο καθορισµός της οδού Ι. Ντέκα ως οδού ήπιας κυκλοφορίας, µε φορά κίνησης οχηµάτων προς την οδό Αναγνωστοπούλου.
• Ο καθορισµός µέγιστου ορίου ταχύτητας στα 20 χλµ/ώρα.
• Η αλλαγή διατοµής της οδού µε τη δηµιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,00µ.
• Απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης εκατέρωθεν της οδού.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ