Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022
x

ΑΛΜΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΩΝ 4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Ο όμιλος Σκλαβενίτη αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη εργοδότη στην Ελλάδα καθώς απασχολούσε 31.736 άτομα προσωπικό στο τέλος της περασμένης χρονιάς

Με τζίρο που άγγιξε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ κινήθηκε ο όμιλος Σκλαβενίτη στη διάρκεια του 2021 όπως προκύπτει από τις επίσημες οικονομικές του καταστάσεις, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στο εγχώριο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Ειδικότερα, ο τζίρος του μεγαλύτερου λιανεμπόρου σούπερ μάρκετ ήταν 3,98 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο ομίλου, ενώ σε επίπεδο εταιρείας που περιλαμβάνει τα καταστήματα λιανικής ο τζίρος ήταν 3,3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα θυμίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2020 ήταν 3,79 δισ. ευρώ και για την εταιρεία 3,15 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το 2021 ήταν 92,57 εκατ. ευρώ από 59,03 εκατ. ευρώ το 2020 και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ήταν 61,08 εκατ. ευρώ από 62,58 εκατ. ευρώ το 2020.

Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ήταν 55,5 εκατ. ευρώ από 60,06 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο όμιλος Σκλαβενίτη αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη εργοδότη στην Ελλάδα καθώς απασχολούσε 31.736 άτομα προσωπικό στο τέλος της περασμένης χρονιάς, αυξάνοντας το δυναμικό του σημαντικά σε σχέση με τα 30.251 άτομα που απασχολούσε στο τέλος του 2020.

Μείωση του δανεισμού κατά 85,3 εκατομμύρια ευρώ το 2021

Ο όμιλος εντός του 2021 μείωσε τον συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό του. Nα σημειωθεί ότι το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού στο τέλος του 2021 ήταν 661,5 εκατομμύρια ευρώ από 746,82 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020, κάτι που σημαίνει ότι το ποσό μειώθηκε κατά 85,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 56,69 εκατ. ευρώ ήταν προς εξόφληση σε διάστημα έως και ενός έτους, τα 102,63 εκατ. ευρώ σε διάστημα 2 έως και 5 ετών και τα 502,18 εκατ. ευρώ σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια στο τέλος της περσινής χρονιάς ήταν της τάξεως των 53,27 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου προς τους προμηθευτές, μαζί με λοιπές υποχρεώσεις και δάνεια ήταν για τον όμιλο Σκλαβενίτη συνολικά στα επίπεδα των 2,96 δισ. ευρώ στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά της υποχρεώσεις τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και του ομίλου Σκλαβενίτη έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες 685,65 εκατ. ευρώ και 695,35 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση ομολογιακών και λοιπών δανείων.

Οι καθαρές υποχρεώσεις του ομίλου προς προμηθευτές και λοιπούς μισθωτές στο τέλος της περασμένης χρονιάς ήταν 1,17 δισ. ευρώ, από 1,1 δισ. το 2020. Από την πλευρά του ο όμιλος Σκλαβενίτη είχε απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις που ανήλθαν στα 76,43 εκατομμύρια ευρώ εντός του 2021.

Σε ό,τι αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου στο τέλος του 2021 ανέρχονταν στα 285,29 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία 9,6 εκατ. ευρώ βρίσκονταν στο ταμείο του, 238,58 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις όψεως και 10,1 εκατ. ευρώ σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Ρυθμισμένες οφειλές 125,15 εκατομμυρίων ευρώ από την εξαγορά του Μαρινόπουλου

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος έχει προχωρήσει στη ρύθμιση οφειλών ύψους 125,15 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2021, οι οποίες προκύπτουν από υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, το ΤΕΑΥΕΤ (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων) και τη ΔΕΗ που μεταβιβάστηκαν στην μητρική εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης μετά την απόκτηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης του Μαρινόπουλου. Από το συγκεκριμένο ποσό, ένα μέρος της τάξεως των 17,48 εκατομμυρίων ευρώ είναι προγραμματισμένο να εξοφληθεί στη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Πηγή: capital.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ