Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ: ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η καταβολή θα γίνει στις 30 Ιουνίου και αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 26/05 έως και τις 31/05. Αφορά σε 116 ανάδοχα παιδιά.

Το επίδομα αναδοχής θα καταβληθεί, για πρώτη φορά, μαζί με μια άλλων σειρά επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Η ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον ΟΠΕΚΑ έγινε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.31720 (ΦΕΚ Β΄ 2220/26.05.2021) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο, μετά την ενηλικίωσή του, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του αναδεχόμενου ατόμου.

Η καταβολή θα γίνει στις 30 Ιουνίου και αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 26/05 έως και τις 31/05. Αφορά σε 116 ανάδοχα παιδιά και το ποσό ανέρχεται σε 6.146 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο anynet.gr/pubnr.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ