Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
x

ΕΕΘ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Επιστολές των δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την διαγραφή των δημοτικών τελών

Παρατάθηκε στον δήμο Θεσσαλονίκης η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων απαλλαγής τελών από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία της δραστηριότητας τους κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης.

Όπως τονίζεται σε επιστολή του δήμου προς το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, "οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες της που διατηρούν επαγγελματικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων του Δήμου μας μπορούν να ενημερωθούν για την υποβολή της σχετικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr) μέσω της παραπομπής «Απαλλαγές Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων».

Εκεί βρίσκεται αναρτημένη η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, την οποία οφείλουν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και εν συνεχεία -αφού την εκτυπώσουν και την υπογράψουν- να αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email: apallagescovid@thessaloniki.gr

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Νοεμβρίου 2020 το μέτρο των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους και κατά τη δεύτερη φάση της υγειονομικής κρίσης, την οποία διανύουμε αυτήν την περίοδο.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της δεύτερης φάσης αποφασίστηκε απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για όσο διάστημα μείνουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Σε επόμενη φάση θα ανακοινωθεί από τον δήμο Θεσσαλονίκης η προθεσμία μέσα στην οποία θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Την επιστολή υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Μεταναστευτικής Πολιτικής Γεώργιος Αβαρλής

Ο Δήμος Καλαμαριάς

Σε ανακοίνωση του, που έστειλε στο ΕΕΘ ο Δήμος Καλαμαριάς τονίζει:

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Καλαμαριά και έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που λειτουργεί στο Δήμο Καλαμαριάς, για την απαλλαγή τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ήταν και είναι σε ισχύ οι περιορισμοί, σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 75/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΨΧΩΕΡ-Ρ0Θ) και 259/2020 (ΑΔΑ:64ΓΟΩΕΡ-ΞΑΟ) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Όσοι ήδη έχουν υποβάλει μέχρι τώρα την σχετική αίτηση, για προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση.

Η ρύθμιση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί θα γίνει μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Για χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής επιλέξτε: https://edimos.kalamaria.gr και ο τύπος της αίτησης είναι: Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες.

Επίσης, μπορεί να υποβληθεί η αίτηση και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καλαμαριάς: https://kalamaria.gr , επιλέγοντας → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ