Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝ ΚΠΕ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Επανέρχονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το κλειστό νεοϊδρυθέν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμης στο Λιβάδι της Θέρμης

Νέα ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν, εχθές, έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου, επανερχόμενοι στο «πρόβλημα της στελέχωσης και λειτουργίας των δομών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» και ειδικότερα για το νεοϊδρυθέν ΚΠΕ/ΚΕΑ Λιβαδίου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 30/10/2019, κατατέθηκε σχετική ερώτηση (αριθμ. 1589/30-10-2019), με την οποία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσαν πότε και πώς θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης, καθώς και ποιος είναι ο λόγος στέρησης ενός σημαντικού θεσμού υποστήριξης των μαθητών σε θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία από την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης.

Από τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψε ότι παρότι οι δράσεις των ΚΠΕ υποστηρίζονται χρηματοδοτικά, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», «η κυβέρνηση επικαλείται έλλειψη χρηματοδότησης και την πρόθεσή της να θεσμοθετήσει ένα νέο Πλαίσιο Υποστηρικτικών Δομών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για να δικαιολογήσει την αναστολή λειτουργίας του ΚΠΕ Λιβαδίου».

«Όπως όμως αποδεικνύεται από σχετικές πράξεις χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Σ.Φάμελλος, στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 21/1/2020, υπάρχει δεσμευμένη χρηματοδότηση για τη λειτουργία των ΚΠΕ, με πράξεις ύψους τριών εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2019, μέσω ΕΣΠΑ. Κατά συνέπεια, το επιχείρημα έλλειψης χρηματοδότησης καταρρίπτεται, ενώ δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία θεσμοθέτησης νέου υποστηρικτικού πλαισίου. Αποδεικνύεται συνεπώς, η πλήρης αδράνεια της κυβέρνησης για τη στελέχωση και τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων ΚΠΕ/ΚΕΑ, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στο Λιβάδι. Σημειώνεται ότι το ΚΠΕ είναι απαραίτητο για το Ν. Θεσσαλονίκης, στον οποίο λειτουργεί μόνο ένα ΚΠΕ, για την ερχόμενη σχολική χρονιά», επισημαίνουν.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ερωτάται η κ. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1.         Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να  στελεχωθεί και λειτουργήσει το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης αλλά και τα υπόλοιπα, σε πανελλαδικό επίπεδο τέως ΚΠΕ, τα οποία είχαν ιδρυθεί αλλά δεν είχαν λειτουργήσει;

2.         Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών;

3.         Τηρήθηκε ο όρος της Απόφασης ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5050677 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" για ανάληψη νομικής δέσμευσης μέχρι 19/1/2020 ;

4.         Πότε σκοπεύει να θεσμοθετήσει Νέο Πλαίσιο Υποστηρικτικών Δομών;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσης στελέχωσης και λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι

Στις  30/10/2019 κατατέθηκε ερώτηση (αριθμ. 1589/30-10-2019) σχετικά με την "Ανάγκη άμεσης στελέχωσης και λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι", όπου ρωτούσαμε αν σκοπεύει η Κυβέρνηση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να στελεχωθεί και λειτουργήσει το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες αυτές και τέλος ποιος είναι ο λόγος καθυστέρησης της στελέχωσης του ΚΠΕ/ΚΕΑ και στέρησης ενός σημαντικού θεσμού υποστήριξης των μαθητών σε θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Στην απάντηση της η Υφυπουργός κ. Ζαχαράκη στις 14/01/2020, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: "...Στην επικράτεια λειτουργούν πενήντα τρία (53) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το νεοϊδρυθέν ΚΠΕ Θέρμης-, ... Όλες οι παραπάνω δράσεις πλαισιώνονται χρηματοδοτικά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

....Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 123632/Δ7/01-08-2019 Εγκύκλιο, το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αναστείλει τη διαδικασία επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) αφενός λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και αφετέρου εν όψει της θεσμοθέτησης νέου Πλαισίου Υποστηρικτικών Δομών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση..."

Η ως άνω τοποθέτηση της Υφυπουργού δημιουργεί  εύλογα ερωτήματα καθώς ενώ στο κείμενο της απάντησης  αναφέρεται ότι  οι δράσεις των ΚΠΕ «πλαισιώνονται χρηματοδοτικά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», στην συνέχεια γίνεται επίκληση της έλλειψης χρηματοδότησης ως λόγος αναστολής λειτουργίας του ΚΠΕ Λιβαδίου.

Για την λειτουργία των  ΚΠΕ υπάρχει δεσμευμένη χρηματοδότηση , με πράξεις ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ το Δεκέμβριο του 2019, μέσω ΕΣΠΑ, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές πράξεις χρηματοδότησης που κατέθεσε ο κύριος Φάμελλος στην Ολομέλεια της Βουλής στις 21/1/2020 κατά την τοποθέτηση του στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Κατά συνέπεια το επιχείρημα για έλλειψη χρηματοδότησης καταρρίπτεται καθώς δεν τίθεται θέμα  έλλειψης πόρων.

Επειδή από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η επιλογή της νέας κυβέρνησης να αφήνει σε εκκρεμότητα τη στελέχωση και τη λειτουργία των ΚΠΕ/ΚΕΑ ήταν πολιτική απόφαση, με στόχο τη στείρα αποδόμηση ενός αναβαθμισμένου θεσμού, στερώντας ουσιαστικά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης τη λειτουργία ενός κρίσιμου  2ου  ΚΠΕ/ΚΕΑ, που είναι αυτό του Λιβαδίου, αφήνοντας ανενεργή τη κτιριακή υποδομή και με ελλιπή υποστήριξη την εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία και στους μαθητές του Ν. Θεσσαλονίκης.

Επειδήμέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για την  θεσμοθέτηση νέου πλαισίου υποστηρικτικών δομών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επειδή στην ένταξη της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5050677 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέχρι 19/01/2020.

Επειδή ο Δήμος Θέρμης τήρησε τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του και είναι υπόλογος απέναντι στους Δημότες του για δέσμευση χρημάτων σε μια ανενεργή επένδυση.

Επειδή, η λειτουργία του ΚΠΕ/ΚΕΑ Λιβαδίου Θέρμης είναι σημαντική για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στην οποία λειτουργεί ένα μόνο ΚΠΕ.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

5.        Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να  στελεχωθεί και λειτουργήσει το ΚΠΕ/ΚΕΑ Θέρμης αλλά και τα υπόλοιπα, σε πανελλαδικό επίπεδο τέως ΚΠΕ, τα οποία είχαν ιδρυθεί αλλά δεν είχαν λειτουργήσει;

6.        Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών;

7.        Τηρήθηκε ο όρος της Απόφασης ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5050677 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" για ανάληψη νομικής δέσμευσης μέχρι 19/1/2020 ;

8.        Πότε σκοπεύει να θεσμοθετήσει Νέο Πλαίσιο Χρηματοδότησης Υποστηρικτικών Δομών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αυγέρη Θεοδώρα

Γιαννούλης Χρήστος

Καφαντάρη Χαρά

Νοτοπούλου Κατερίνα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος»
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ