Κυριακή 22 Μαΐου 2022
x

WEBINARS ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στο πρώτο από τα τρία webinar της ViLabs που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι στόχοι του νέου προγράμματος Horizon Europe.

Το πρώτο, από μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων της εταιρείας ViLabs, σχετικά με τη διάσταση του φύλου στη διασφάλιση της αριστείας και της ποιότητας της έρευνας και της καινοτομίας, έλαβε χώρα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, με πάνω από 50 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες.

Το πρώτο, από τα συνολικά τρία webinars, εισήγαγε το κοινό στη διάσταση του φύλου στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας, στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας καθώς και μια εισαγωγή στην έννοια της δομικής αλλαγής σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς.

Ο CEO της ViLabs, Απόστολος Βόντας, άνοιξε το σεμινάριο και τόνισε ότι αποτελεί μια πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας της εταιρείας να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία που αποκόμισε από την συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα για την υλοποίηση σχεδίων ισότητα των φύλων, από το 2016 μέχρι και σήμερα.

Έπειτα, τον λόγο πήρε η κ. Αθανασία Μουνγκού, υπεύθυνη πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Ισότητας στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στην εισήγησή της έκανε μια αναδρομή στα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από μια πληθώρα έργων για την ισότητα μέσα από το πρόγραμμα Horizon 2020, ενώ παρουσίασε τους κύριους στόχους του νέου προγράμματος Horizon Europe για την πλήρη ενσωμάτωση σχεδίων ισότητας φύλων σε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα. Όπως τόνισε, η μετάβαση αυτή θα γίνει σταδιακά για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ερευνητικών κέντρων και των οργανισμών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση έργων μέσω της ευρωπαϊκής στήριξης του Horizon Europe.

Στη συνέχεια, η COO της ViLabs, Βίκη Μουμτζή υπογράμμισε ότι στα έργα έρευνας και καινοτομίας είναι πλέον απαραίτητο οι οργανισμοί να ενσωματώνουν το φύλο ως διάσταση στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας και  έδωσε παραδείγματα για το πως ότι η εφαρμογή της διάστασης του φύλου συντελεί στην μείωση προκαταλήψεων και ελλείψεων που εντοπίζονται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Με τη σειρά της, η Βάσια Μαδέση, Project Manager στη ViLabs, εξήγησε τη δομή ενός Σχεδίου Ισότητας Φύλων και παρέθεσε το νομοθετικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο νέο πρόγραμμα Horizon Europe για προοδευτική εφαρμογή τέτοιων σχεδίων σε θεσμικά όργανα και ερευνητικούς φορείς (π.χ. πανεπιστήμια).

Η συνέχεια του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι προγραμματισμένη τις εξής ημερομηνίες:

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 –  Για Ευρωπαϊκά έργα

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 – Για πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς

Το webinar απευθύνεται σε project managers και ερευνητές/ερευνήτριες που ασχολούνται με Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα καθώς και εκπροσώπους ισότητας πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων,.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, ενώ βεβαιώσεις συμμετοχής θα σταλούν διαδικτυακά μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες κι εγγραφή στον κύκλο του σεμιναρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://vilabs.eu/gender-equality-training/
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ