Δευτέρα 23 Μαΐου 2022
x

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ερώτηση για τη θέσπιση φοιτητικών δανείων έκαναν προς τον uπουργό Οικονομικών οι βουλευτές Νέα Δημοκρατία Βαρτζόπουλος και Χρυσομάλλης

Την εφαρμογή του Νόμου για την χορήγηση μικροπιστώσεων και την μέσω αυτού θέσπιση φοιτητικών δανείων ζήτησαν με ερώτηση τους προς τον uπουργό Οικονομικών οι βουλευτές Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Μιλ. Χρυσομάλλης.

«Είναι γνωστό, ότι μεγάλο τμήμα των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και ότι η κατάσταση των ελληνικών συστημικών τραπεζών μετά την χρεοκοπία του 2010 έχει οδηγήσει σε πρακτικές εξασφαλίσεων μη προσβάσιμες στους πολλούς», αναφέρουν οι βουλευτές. «Ως εκ τούτου η Κυβέρνηση νομοθέτησε τον Ν 4701/2020 για την χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων μέχρις είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης, είτε για προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης και αυτοτελείς εγγυήσεις. Η δυνατότητα αυτή στην σημερινή συγκυρία, ιδίως εν όψει των ανατιμήσεων πρώτων υλών, ενεργείας, μεταφορών, θα ήτο για πολλούς ανάσα ζωής. Η εφαρμογή του νόμου το ταχύτερον δυνατόν καθίσταται πλέον επιτακτική», σημειώνουν.

«Πέραν αυτών αυτήν την εποχή χιλιάδες οικογενειών έχουν υποβάλει αιτήσεις μεταγραφής των παιδιών τους στα ΑΕΙ κατοικίας τους αποκλειστικώς για οικονομικούς λόγους. Πολλές εξ αυτών, ακόμη και για ευάλωτα νοικοκυριά, που πληρούν δηλαδή τα οικονομικά κριτήρια, θα απορριφθούν, διότι -ορθώς και προς προστασία του κύρους της εκπαίδευσης - οι προϋποθέσεις μεταγραφών έγιναν αυστηρότερες», επισημαίνουν οι κκ Βαρτζόπουλος και Χρυσομάλλης.

«Δεδομένου ότι δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων είναι και φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών, που σχετίζονται με την εκπαίδευση ή την μετεκπαίδευσή τους, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, να θεσπισθεί μέσω του νόμου η χορήγηση φοιτητικών δανείων. Ο διαδεδομένος στο εξωτερικό αυτός Θεσμός, θα ήταν μια αξιοπρεπής διέξοδος για αυτά τα νοικοκυριά και θα έληγε - άπαξ και δια παντός- το θέμα των μεταγραφών. Το κράτος μάλιστα θα μπορούσε, να εγγυηθεί τα δάνεια των αριστούχων. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο, καταλήγουν οι Βουλευτές, να επιταχυνθεί η δημιουργία των Ιδρυμάτων Μικροπιστώσεων, που προβλέπει ο νόμος», ολοκληρώνουν οι βουλευτές.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ