Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
x

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ: AE VS IKE - ΕΙΝΑΙ, ΑΡΑΓΕ, «ΜΕΓΕΘΗ» ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ;

Μία συγκριτική επισκόπηση μεταξύ ΙΚΕ-ΑΕ από τον Σταύρο Κουμεντάκη, Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm.

Τόσο η ΑΕ όσο και η ΙΚΕ έχουν εδραιωθεί, ήδη, στην ελληνική πραγματικότητα.

Η ΙΚΕ δημιουργήθηκε ως ενδιάμεσο εταιρικό σχήμα μεταξύ ΕΠΕ και ΑΕ. Όμως, από τη συγκριτική επισκόπηση των δύο εταιρικών τύπων (ΙΚΕ και ΕΠΕ), έχουμε ήδη καταλήξει πως η ΙΚΕ έχει καταστήσει απολύτως περιττή την ύπαρξη της τελευταίας (ΕΠΕ).

Από την άλλη πλευρά, έχουμε ήδη διαπιστώσει πως η Ανώνυμη Εταιρεία παρέχει σημαντικές ευκαιρίες σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Δεδομένης λοιπόν της σαφούς επικράτησης των συγκεκριμένων εταιρικών τύπων (ΙΚΕ και ΑΕ), θα ήταν χρήσιμη η συγκριτική τους επισκόπηση.

Απώτερος στόχος; Η προτιμητέα, μεταξύ των δύο, επιλογή.

Η συγκριτική επισκόπηση ΙΚΕ-ΑΕ

Διαπιστώσαμε ήδη, σε προηγούμενο άρθρο, τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ΑΕ. Σε σχέση όμως με την ΙΚΕ; 

1. Γρήγορο και οικονομικό ξεκίνημα: Η ΙΚΕ ιδρύεται, κατά κανόνα, με ιδιωτικό συμφωνητικό. Η ΑΕ κατ’ εξαίρεση.

ΑΕ-ΙΚΕ: 0-1

2.  Προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών: Η ΑΕ διαθέτει πολλαπλά, σχετικά, εργαλεία (Stock Options, Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι κλπ). Η ΙΚΕ όχι. Η ΑΕ δικαιούται τρίποντο.

ΑΕ-ΙΚΕ: 3-1

3. Εξοικονόμηση πόρων (πέραν των προαναφερθέντων): Η ΑΕ υπολείπεται στο στάδιο της ίδρυσης, σαφώς όμως υπερτερεί στο στάδιο της λειτουργίας.

ΑΕ-ΙΚΕ: 4-1

4. Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων: Η ΑΕ διαθέτει πολλαπλά εργαλεία (λ.χ. Warrants, Προνομιούχες και Εξαγοράσιμες Μετοχές). Η ΙΚΕ κανένα. Η ΑΕ δικαιούται τρίποντο.

ΑΕ-ΙΚΕ: 7-1

5. Άντληση ρευστότητας από την Εταιρεία: Η ΑΕ διαθέτει καινοτόμα εργαλεία (λ.χ. Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου, Κοινούς και Εξαιρετικούς  Ιδρυτικούς Τίτλους). Η ΙΚΕ περιορισμένα. Η ΑΕ δικαιούται και, εν προκειμένω, τρίποντο.

ΑΕ-ΙΚΕ: 10-1

6. Η «διαχείριση» των μετόχων/εταίρων με μικρά ποσοστά συμμετοχής: Η ΑΕ διαθέτει και εν προκειμένω πολλαπλές προβλέψεις (τόσο για την ευνοϊκή αποχώρηση όσο και την απομάκρυνση των μικρομετόχων). Η ΙΚΕ καθόλου. Το τρίποντο για την ΑΕ.

ΑΕ-ΙΚΕ: 13-1

7. Αξιοποίηση της τεχνολογίας: Ο νόμος για τις ΑΕ παρέχει περισσότερες σχετικές ευχέρειες. Ο νόμος για τις ΙΚΕ περιορισμένες. Ο βαθμός θα πρέπει να δοθεί στην ΑΕ.

ΑΕ-ΙΚΕ: 14-1

8. Διαδοχή: Σημαντική, σχετική, βοήθεια μπορεί να παράσχει στο πλαίσιο της ΑΕ η θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών και η προσεκτική ρύθμιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Τα αντίστοιχα εργαλεία στην ΙΚΕ είναι περιορισμένα.

Και εδώ υπερτερεί η ΑΕ.

ΑΕ-ΙΚΕ: 15-1

9. Η προστασία της επένδυσης: Στην ΑΕ μπορούν να υπάρξουν επαρκείς, σχετικές, ρυθμίσεις. Αντίστοιχες και στην ΙΚΕ.
Το σκορ παραμένει.

ΑΕ-ΙΚΕ: 15-1

10. Η προστασία ιδιοκτητών, διοικητών, και στελεχών: Το εύρος των ευθυνών τους είναι ιδιαίτερα ευρύ. Εργαλεία διαχείρισης του θέματος αποτελούν ο περιορισμός των εμπλεκομένων προσώπων και, ιδίως, η ασφαλιστική τους κάλυψη. Τα αντίστοιχα ισχύουν και στην ΙΚΕ

Το τελικό, επομένως, σκορ-συντριπτικό υπέρ της ΑΕ:

ΑΕ-ΙΚΕ: 15-1

Οι επιλογές των επιχειρηματιών

Μολονότι, οι ΑΕ και ΙΚΕ δεν απευθύνονται στο ίδιο κοινό, είναι ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για τα έτη 2012 (οπότε και θεσπίστηκε η ΙΚΕ) μέχρι και το τέλος
Οκτωβρίου 2019. Συγκεκριμένα:Επομένως: Η σύσταση των ΑΕ κινείται, με μικρές αυξομειώσεις, σε σταθερά επίπεδα. Αντίθετα, η σύσταση των ΙΚΕ διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία.

Εν κατακλείδι

Η ΙΚΕ αποδεικνύεται, γενικά, περισσότερο οικονομική έναντι της ΑΕ. Βεβαίως και περισσότερο ευέλικτη.  Για τούτο, γενικώς, προτιμητέα.

Το «κοινό» των ΑΕ και ΙΚΕ είναι, όμως, διαφορετικό. Μεγαλύτερα σχήματα, μεγαλύτερες σε μέγεθος επενδύσεις κι επιχειρήσεις που προσβλέπουν στις ευχέρειες που ο νόμος για τις ΑΕ παρέχει, επιβάλλεται να επιλέξουν τη συγκεκριμένη εταιρική μορφή (της ΑΕ).

Η συγκριτική επισκόπηση των συγκεκριμένων εταιρικών τύπων, όπως ανωτέρω συνοπτικά περιγράφηκε, καταλήγει εντυπωσιακά υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας.

Κι αν την ΑΕ την χαρακτηρίζαμε «ελβετικό σουγιά» (με την έννοια του πολυεργαλείου), την ΙΚΕ δεν μπορούμε παρά να τη χαρακτηρίσουμε «σουγιαδάκι».

Έστω πτυσσόμενο...

*Ο Σταύρος Κουμεντάκης είναι Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm.

Σημ. Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ