Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021
x

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ PERROTIS COLLEGE ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Δείτε τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Το Perrotis College, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του και μέσω της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από την «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ», προκηρύσσει μία μερική υποτροφία προπτυχιακών σπουδών για ένα έτος με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, για τέσσερα προγράμματα σπουδών του Perrotis College, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Τα προγράμματα είναι:

BSc (Hons) in International Business
BA (Hons) in Digital Marketing
BSc (Hons) in Sustainable Agriculture and Management
BSc (Hons) in Food Science & Technology

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Στην αξιολόγηση της αίτησης τους θα συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και άλλοι παράγοντες/κριτήρια. Συγκεκριμένα:

1. Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις:
https://www.perrotiscollege.edu.gr/undergraduate-admissions/

2. Προσωπική συνέντευξη με την επιτροπή υποτροφιών του Perrotis College με στόχο να διερευνηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα κίνητρα, οι στόχοι και η καταλληλότητα του για το πρόγραμμα σπουδών.

3. Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του.
4. Οι υποψήφιοι να προέρχονται από οικογένειες παραγωγών που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας τα τελευταία τρία χρόνια με την «Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ».

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος που να πληροί τις προδιαγραφές, τότε θα αναζητηθεί υποψήφιος για την οικονομική ενίσχυση της «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ» στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να καλέσετε στο Τμήμα Εγγραφών (2310492854 και 2310492810) ή εδώ.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη μερικής υποτροφίας με τη χρηματοδότηση της «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ», έρχεται ως συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποίησε η εταιρία σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τους παραγωγούς της. Η βιωματική εκπαίδευση, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε σε πέντε εκπαιδευτικούς κύκλους στις περιοχές της Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Γιαννιτσών, της Λάρισας και της Φλώρινας, είχε ως θέμα την ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και τη χρήση σύγχρονης και ευφυούς τεχνολογίας πρόβλεψης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ