Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020
x

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Η μελέτη αφορά τη στέγαση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων αλλά και την απόδοση της έκτασης της πλατείας εκ νέου στον αστικό ιστό και τη δημόσια χρήση.

Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης, της «Εγνατία Οδός ΑΕ», του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο στη σημερινή δια περιφοράς συνεδρίασή του λόγω των συνθηκών της πανδημίας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Μελέτη της κατασκευής της πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεών της με πιθανή κατασκευή Συγκοινωνιακού Πολυτροπικού Κέντρου- Μελέτη αποκατάστασης της Πλατείας Διοικητηρίου με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου».

Αντικείμενο της μελέτης είναι αφενός η στέγαση και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου - Βενιζέλου - Ολύμπου - Κυπρίων Αγωνιστών, ώστε αυτές να προστατευτούν και να είναι επισκέψιμες από το ευρύ κοινό, αφετέρου η απόδοση της έκτασης της πλατείας εκ νέου στον αστικό ιστό και τη δημόσια χρήση.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου “επειδή η ανακατασκευή της Πλατείας Διοικητηρίου είναι ένα τεχνικό έργο μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήρθε σε επαφή με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ώστε η Εταιρεία με τη μεγάλη εμπειρία της σε δύσκολα τεχνικά έργα να αναλάβει και να φέρει εις πέρας τη μελέτη και την κατασκευή και του συγκεκριμένου έργου”.

Στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής σύμβασης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση των τεχνικών μελετών του έργου, με τα κύρια προς επίλυση θέματα που θα αντιμετωπισθούν να είναι τα εξής:

  • η αποκατάσταση και προστασία των αρχαιοτήτων με παράλληλη εξασφάλιση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου και της δυνατότητας απρόσκοπτης μελλοντικής εξέλιξης των αρχαιολογικών εργασιών.
  • η απόδοση του χώρου σε δημόσια χρήση και η επανένταξη του στον αστικό ιστό, η πλήρωση του «ρήγματος» και η άρση της ασυνέχειας που δημιουργεί ο αρχαιολογικός χώρος στον αστικό ιστό.
  • η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, σε συνεργασία και μετά από έγκριση των αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων.
  • η διαχείριση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του επιπέδου της οδού Αγ. Δημητρίου και αυτού της οδού Ολύμπου και η διασφάλιση της συνέχειας του δημόσιου χώρου.
  • η μορφολογική ενοποίηση των χρήσεων στο πλαίσιο ενός σαφούς αντιληπτικού προτύπου, με παράλληλη λειτουργική ανεξαρτησία και σήμανση.
  • η επανένταξη της πλατείας στην καθημερινή ζωή των επισκεπτών και των κατοίκων με κατάλληλες κυκλοφοριακές ή συγκοινωνιακές ρυθμίσεις.
  • η εξασφάλιση της επισκεψιμότητας της πλατείας Διοικητηρίου και του Διοικητηρίου, το οποίο με την ύπαρξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς για τους πολίτες όλης της περιοχής.

Σε δηλώσεις του για το θέμα, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας δήλωσε ότι «προχωράμε στη μελέτη για να γίνει άμεσα η δημοπράτηση του έργου, με στόχο την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο επίπεδο της Ολύμπου και τη διαμόρφωση μίας πλατείας αντάξιας του παρελθόντος».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ