Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
x

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πληττόμενων από την πανδημία μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πληττόμενων από την πανδημία μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, «Διέξοδος», κατέθεσαν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος κάνει λόγο για αποκλεισμό των 2/3 των ΜμΕ της περιφέρειας.

«Αδικίες και ανισοβαρή στήριξη μεταξύ διαφορετικών κλάδων επιχειρήσεων αλλά και περιοχών, προκαλεί η μέθοδος αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα «Διέξοδος» της «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αναφέρει ο κ. Γιαννούλης και προσθέτει: 

«Η οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πρόσφατη υγειονομική κρίση, δεν μπορεί παρά να τύχει ευμενούς υποδοχής καθώς κινείται στην σωστή κατεύθυνση».

«Ωστόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν και υπολογίζοντας μια μέση αιτούμενη ενίσχυση 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση, προκύπτει ότι θα ωφεληθούν 6.000 από τις 20000 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση», συμπληρώνει και συνεχίζει:

«Αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη προσέγγιση, π.χ. αυτή της ενίσχυσης στις πληττόμενες επιχειρήσεις με ποσό 2.000 ανά θέση εργασίας με maximum τις 10 θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση και λαμβάνοντας ως μέσο όρο τα 5 άτομα ανά επιχείρηση, τότε ωφελούμενες θα ήταν τουλάχιστον 15.000 επιχειρήσεις.

» Οπως προκύπτει μέχρι τώρα οι μεγαλύτεροι αδικημένοι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι κλάδοι εστίασης και εμπορίου, που ενώ είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται τουλάχιστον στο 50% (σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), η μοριοδότηση που λαμβάνουν οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα.

» Επίσης από την μελέτη των κριτηρίων αξιολόγησης προκύπτει, ότι οδηγούν σε μια πριμοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μάλιστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (τουλάχιστον 10.000 ευρώ έξοδα το 2019, αφήνοντας έξω εκατοντάδες μικρές εποχιακές οικογενειακές μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων που φέτος είδαν τον τζίρο τους να ισοπεδώνεται).

» Μία άλλη παράμετρος του τρόπου αξιολόγησης και των κριτηρίων με βάση τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων, αποτελεί το γεγονός ότι τη μερίδα του λέοντος τη διεκδικούν αμιγώς τουριστικές περιοχές, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία με αποτέλεσμα περιφερειακές ενότητες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όπως οι Σέρρες, αν και έχουν δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης, εμπορίου και άλλων κλάδων που πλήττονται, θα έχουν μικρό ποσοστό εγκρίσεων.

» Για όλους τους παραπάνω λόγους πήρα την πρωτοβουλία και μαζί με 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ καταθέσαμε ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών και ζητάμε να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να βελτιώσει τα κριτήρια αξιολόγησης με σκοπό όπως ενισχυθεί η πλειονότητα των πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.

» Παράλληλα ζητάμε να μας προσκομίσει αντίγραφα της οικονομικής μελέτης σύμφωνα με την οποία έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τους συνημμένους πίνακες κατάταξης για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών


Θέμα: «Το πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα 2/3 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Η οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πρόσφατη υγειονομική κρίση, υπό την κωδική ονομασία ΔΙΕΞΟΔΟΣ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 4542 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», δεν μπορεί παρά να τύχει ευμενούς υποδοχής.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 6 - Κεντρική Μακεδονία ΑΞ03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 199.935.388,28 ευρώ.

Αν και αυτή η ενίσχυση θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί από το πρώτο κύμα της πανδημίας, η προσπάθεια να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις μέσω των Περιφερειών κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο η μέθοδος αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα δημοσιευμένες προσκλήσεις, προκαλεί αδικίες και ανισοβαρή στήριξη μεταξύ διαφορετικών κλάδων επιχειρήσεων. Όπως έχει αναφερθεί και σε πρόσφατο δημοσίευμα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την μελέτη των κριτηρίων αξιολόγησης προκύπτει, ότι οδηγούν σε μια πριμοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μάλιστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (τουλάχιστον 10.000 ευρώ έξοδα το 2019, αφήνοντας έξω εκατοντάδες μικρές εποχιακές οικογενειακές μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων που φέτος είδαν τον τζίρο τους να ισοπεδώνεται).

Οι μεγαλύτεροι αδικημένοι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι κλάδοι εστίασης και εμπορίου, που ενώ είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται τουλάχιστον στο 50% (σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), η μοριοδότηση που λαμβάνουν οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εξασφάλισε ποσό 150.000.000 ευρώ μέσω του προγράμματος, με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν και υπολογίζοντας μια μέση αιτούμενη ενίσχυση 25.000 ευρώ ανά επιχείρηση, προκύπτει ότι θα ωφεληθούν 6.000 επιχειρήσεις. Αν είχε ακολουθηθεί μια άλλη προσέγγιση, π.χ. αυτή της ενίσχυσης στις πληττόμενες επιχειρήσεις με ποσό 2.000 ανά θέση εργασίας με maximum τις 10 θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση που είδε μείωση τζίρου το β' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019 άνω του 25%, και λαμβάνοντας ως μέσο όρο τα 5 άτομα ανά επιχείρηση, τότε ωφελούμενες θα ήταν τουλάχιστον 15.000 επιχειρήσεις.

Μία άλλη παράμετρος του τρόπου αξιολόγησης και των κριτηρίων με βάση τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων, αποτελεί το γεγονός ότι τη μερίδα του λέοντος τη διεκδικούν αμιγώς τουριστικές περιοχές, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία με αποτέλεσμα περιφερειακές ενότητες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όπως οι Σέρρες, αν και έχουν δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης, εμπορίου και άλλων κλάδων που πλήττονται, θα έχουν μικρό ποσοστό εγκρίσεων.

Η παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά» είχε τονίσει πως καλώς εκπονήθηκε ένα τέτοιο πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων, ωστόσο με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μόλις 6.683 από τις 20.000 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, θα ενισχυθούν με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ίδια παράταξη είχε επισημάνει, ότι η λίστα με τις επιχειρήσεις που δόθηκε στη δημοσιότητα ήταν χωρίς βαθμολογία κατάταξης των ωφελούμενων και με περιθώριο κατάθεσης ενστάσεων εντός 5 ημερών δηλαδή έως τις 4 Γενάρη. Με δεδομένο ότι συμπεριλαμβανόταν η Πρωτοχρονιά και το σαββατοκύριακο, γινόταν αντιληπτό ότι τα όποια περιθώρια αντίδρασης για όσους είχαν απορριφθεί ήταν ελάχιστα.

Από τα παραπάνω καταδεικνύεται η προχειρότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση στο σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίως όμως για άλλη μία φορά αποδεικνύεται η σπουδή της Κυβέρνησης να ενισχύσει τις ισχυρότερες και όχι τις ασθενέστερες επιχειρήσεις μέσα από την υιοθέτηση κριτηρίων, που επιτρέπουν στις οικονομικά πιο εύρωστες από αυτές να επιλεγούν.

Επειδή ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει υιοθετήσει κριτήρια τα οποία αποκλείουν τα 2/3 σχεδόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και επομένως δεν υπηρετεί ένα μοντέλο ισόρροπης ανάπτυξης.

Επειδή η ενίσχυση δεν εξειδικεύτηκε ανά κλάδο, ούτως ώστε να στηριχθούν και άλλοι κλάδοι, όπως της εστίασης εκτός από αυτόν του τουρισμού.

Ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να βελτιώσει τα κριτήρια αξιολόγησης με σκοπό όπως ενισχυθεί η πλειονότητα των πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής και

2) α) να μας προσκομίσετε αντίγραφα της οικονομικής μελέτης σύμφωνα με την οποία έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και β) Τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και τους συνημμένους πίνακες κατάταξης για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννούλης Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος)
Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Καλαματιανός Διονύσιος- Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παππάς Νικόλαος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ