Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020
x

Η ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2022

Θα αυξήσει σημαντικά την δυνατότητα συνεισφοράς της μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανάπτυξη υποδομών και επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα

Τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική και το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2019-2022 συζήτηση και ενέκρινε σε ειδική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, το Σύμβούλιο Διοικητών της Παρευξείνιας Τράπεζας.

Της συνόδου προήδρευσε ο κ. Μπιουλέντ Αξού (Bülent Aksu), Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής για την Τουρκία.

Βάσει της νέας στρατηγικής, η οποία λαμβάνει υπόψη το μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η Τράπεζα θα αυξήσει σημαντικά την δυνατότητα συνεισφοράς της μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανάπτυξη υποδομών και επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα, άμεσης χρηματοδότησης εμπορίου και χρηματοδότηση έργων σε άλλους τομείς με υψηλό αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Παρουσιάζοντας το προσχέδιο Στρατηγικής στο ΔΣ, ο Πρόεδρος της Τράπεζας, Ντμίτρι Πάνκιν, δήλωσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε την εδραιωμένη αξιοπιστία της Τράπεζάς μας, να αναπτύξουμε τον Οργανισμό και να ενισχύσουμε το βαθμό στον οποίο εξασφαλίζεται η υλοποίηση της διττής μας εντολής που αφορά στην περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Πρόκειται για μια φιλόδοξη Στρατηγική προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στην επέκταση του ρόλου της Τράπεζας για την προώθηση της περιφερειακής ευημερίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας της για τoυς μετόχους και τις χώρες που την απαρτίζουν».

Με την έγκριση της Στρατηγικής, ο Μπιουλέντ Αξού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικητών, δήλωσε «Παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, η Παρευξείνια Τράπεζα έχει επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις που την καθιέρωσαν παγκοσμίως. Σήμερα, οι μέτοχοι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους εγκρίνοντας τους νέους στρατηγικούς στόχους 2019-2022. Είμαι βέβαιος ότι η Τράπεζά μας θα επιτύχει αυτούς τους στόχους».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ