Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
x

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΕΛΝΟΥΝ AIRBNB ΚΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη της παράταξης «Η πόλη ανάποδα» μαζεύουν υπογραφές για να τεθούν τα δύο ζητήματα ως ερωτήματα στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης

Καμπάνια συλλογής υπογραφών για να τεθεί ως ερώτημα στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης το ζήτημα του Airbnb και της αύξησης των ενοικίων στην πόλη πραγματοποίησε σήμερα η ριζοσπαστική αριστερή παράταξη «Η πόλη ανάποδα».

Στήνοντας πάγκο και μικροφωνική στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, μέλη της δημοτικής παράταξης ενημέρωσαν τους πολίτες για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με το ανεξέλεγκτο καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης και την αύξηση των ενοικίων ως απόρροια της δυσεύρετης κατοικίας.

Κατά τη δίωρη δράση, τα μέλη της παράταξης συνέλεξαν αρκετές δεκάδες υπογραφές και έτσι «Η Πόλη Ανάποδα» αναμένεται να καταθέσει σχετικό ερώτημα στο δημοτικό συμβούλιο. Σημειώνεται πως για να τεθεί κάποιο ερώτημα στο συμβούλιο η εκάστοτε δημοτική κίνηση οφείλει να συλλέξει πάνω από 25 υπογραφές. Όπως ανέφεραν τα μέλη τής «Πόλης Ανάποδα» στη Voria.gr, στόχος δεν είναι μόνο η κατάθεση ερώτησης αλλά και η συζήτηση επί του θέματος στο συμβούλιο, με απώτερο σκοπό να παρθεί μία ομόφωνη απόφαση και να ασκηθεί πίεση για το ζήτημα στην Πολιτεία.

Συγκεκριμένα, η παράταξη θα διεκδικήσει από το δημοτικό συμβούλιο:

- Με βάση το άρθρο 5 του Καταστατικού, να θέσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή του,

- να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που να προστατεύουν τους ενοικιαστές από την ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων,

- να ζητήσει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την περιοχή της Θεσσαλονίκης για να επιβληθούν οι κατάλληλοι περιορισμοί της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως προβλέπει και ο σχετικός Νόμος 4472/17 (άρθρο 111, παράγραφος 8), σύμφωνα με τον οποίο: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής: α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος. β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος […]. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ